Η Μικρή Παράκληση της Θεοτόκου μελοποιημένη στα Αγγλικά / The Smalll Paraklesis to the Theotokos Composed in English
Μέλος και επιμέλεια Βασιλείου Ψυλάκου / Composed by Basilios Psilacos
Εισαγωγή / Introduction
The Small Paraklesis to the Theotokos was composed by Basilios Psilacos in 2008 and was published for the first time on Analogion (analogion.com), kindly offered by its composer for the benefit of all psaltai, especially those that chant or want to chant in the English language. The melos, typesetting and overall effort is of Basilios Psilacos. Please send your comments or constructive criticism to the relevant topic of Psaltologion forum. Please use or copy this text freely for chanting. For any other please contact the author. Many thanks to Basilios for his work and his kind offer.
Το μουσικό κείμενο / The score
[pdf, 1.3 Mb]