Γέρων Παΐσιος Χιλανδαρινός / Abbot Pajsije of Chilandar
Ένας Σέρβος παραδοσιακός Αθωνίτης ψάλτης / A Serbian Athonite traditional psaltis


Fr. Pajsije of Chilandar

Βιογραφικά / Biography
Ο Γέρων Παίσιος ο Χιλανδαρινός γεννήθηκε στη Σρεμπρένιτσα το 1957 και πέθανε το 2003. Έμαθε μουσική από τους Γρηγοριάτες πατέρες και από τον διακο-Διονύσιο Φιρφιρή. Αποτελεί παράδειγμα παραδοσιακής ερμηνείας του Βυζαντινού μέλους στη Σλαβονική γλώσσα. Στον γ. Παΐσιο οφείλεται κυρίως η στροφή πολλών Σέρβων σήμερα προς την παραδοσιακή μονόφωνη Εκκλησιαστική μουσική.
Archimandrite Pajsije (Tanasijevic) was born on July 7, 1957, in Srebrenica. From his youth he dedicated his life to God. He attended the monastery school of the famous Serbian monastery of Ostrog. After a piligrimage to Mt. Athos he decided to become a monk and was tonsured in 1979 in the Visoki Decani monastery by Patriarch Pavle, then bishop of Raska and Prizren. Later on Fr. Pajsije moved to Mt. Athos and upon receiving the Great Schema in 1989, he was elected an Abbot of Hilandar monastery. He also served as a Protos of Mt. Athos for one year. Fr. Pajsije learned the Byzantine chant from Gregoriou monastery fathers and deacon Dionysios Firfiris. He was an excellent psaltis with traditional Athonite yphos. In 1992 he returned to Serbia and became an Abbot of St. Prochor's monastery near Vranje. Under his spiritual guidance, many monasteries were revived in Southern Serbia. Fr. Pajsije translated several books by Elder Paisios from Greek and in 1990 his tape "Hymns from Hilandar Panygiris - Old Serbian Chant" was released. Fr. Pajsije reposed in Belgrade on July 20, 2003.
Ηχογραφήσεις / Recordings
Παρακαλούμε να μας στείλετε και άλλες ηχογραφήσεις του γέροντα για δημοσίευση σε αυτή τη σελίδα για ώφελος όλων.
Please send us more recordings of Arch. Pajsije to publish here for everyone's benefit.
Οι πιό κάτω ηχογραφήσεις είναι από το / The following recordings are from www.sv-luka.org.
Κύριε Εκέκραξα, Πρώτος Ήχος, Ιακώβου Πρωτοψάλτου / "Kyrie Ekekraxa" of Iakovos Protopsaltis, First Mode [ram]
Κατευθυνθήτω, Πρώτος Ήχος, Ιακώβου Πρωτοψάλτου / "Kateuthinthito" of Iakovos Protopsaltis, First Mode [ram]
"Σήμερον Πιστοί", Ιδιόμελον Εισοδίων, Πρώτος Ήχος / "Semeron pistoi", Idiomelon of the Feast of the Presentation of Theotokos to the Temple, First Mode [ram]
"Σήμερον τω Ναώ", Δοξαστικόν Εισοδίων, Δεύτερος Ήχος / "Semeron to nao", Doxastikon of the Feast of the Presentation of Theotokos to the Temple, Second Mode [ram]
"Ανοιξαντάρια", Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου / "Anoixantaria", Plagal Fourth Mode [ram]
"Εκ νεότητός μου", Ήχος Τέταρτος / "From my youth", Anavathmoi, Fourth Mode [ram]
Ιδιόμελο των αίνων των Εισοδείων, Ήχος Πρώτος / "The virgins bearing lamps" (from the Praises for the feast of the Entrance of the Theotokos into the Temple), First mode [ram]
Φωτογραφίες / Photos
Click for original size
Fr. Pajsije (in the middle) in Vancouver in 1998.

Grave of Fr. Pajsije.