Νυν Αι Δυνάμεις / Nyn Ai Dynameis
Αντί Χερουβικού της Προηγιασμένης / Replaces the Cherouvikon of the Presanctified Liturgy
Μουσικά Κείμενα / Scores
Νέον Μουσικόν Εγχειρίδιον / Neon Mousikon Egxeiridion (Dimitrios Protopsaltis) [zip]
Άγγελος Βουδούρης / Angelos Boudouris (Holy Week book) [zip]
Θρασύβουλος Στανίτσας / Thrasyvoulos Stanitsas [html] (From ec-patr.net)
Ηχογραφήσεις / Recordings
Ιάκωβος Ναυπλιώτης και Κωνσταντίνος Πρίγγος / Iakovos Nafpliotis and Konstantinos Pringos
[mp3] (Provided by Vasili Zacharis. Problematic sound quality)
Κωνσταντίνος Πρίγγος / Konstantinos Pringos
[rm] (ζωντανά στον Πατριαρχικό Ναό / Live recording from the Patriarchate. From cmkon.org)
Θρασύβουλος Στανίτσας / Thrasyvoulos Stanitsas
[mp3] (ζωντανά στον Πατριαρχικό Ναό / Live recording from the Patriarchate. Offered by A. Paivanas and G.K. Michalakis)
Βασίλειος Νικολαϊδης / Basileios Nikolaidis
[html] (ζωντανά στον Πατριαρχικό Ναό / Live recording from the Patriarchate. From ec-patr.gr)
Λεωνίδας Αστέρης / Leonidas Asteris
[mp3] (ζωντανά στον Πατριαρχικό Ναό / Live recording from the Patriarchate, 2002)
Χορωδία Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως / CMKON choir
[rm] (from cmkon.org)
Γεώργιος Κ. Μιχαλάκης / Georgios K. Michalakis
[wma] (παραλλαγή / parallage)
[wma] (μέλος, προσθήκη έξτρα φωνών με υπολογιστή / melos, computer-edited version with additionally introduced voices, offered by G. Michalakis)
Νικόλαος Νικολαϊδης / Nikolaos Nikolaidis
[wma] (παραλλαγή / parallage, broadcasted by S. Kissas)