Αλέξανδρος Μουτάογλου / Alexandros Moutaoglou
O Κωνσταντινοπολίτης Πρωτοψάλτης / The Constantinopolitan Protopsaltis
Βιογραφικά / Biography
Βιογραφικά του Αλέξανδρου Κωνσταντίνου ή Μουτάογλου στα Ελληνικά από την ιστοσελίδα του Κέντρου Παραδοσιακών Μουσικών Εκδόσεων.
Alexandros Moutaoglou was born in Constantinople in 1895. His main music teacher was Theodosios Okoumousoglou, a student of Georgios Raidestinos. He also studied at the Great School of Nation, where he took lessons from Iakovos Nafpliotis. Moutaoglou served as a chanter in various churches of Constantinople including St. Demetrios of Ksiloporta, Archangels of Galata, Christ of Galata and Sts. Constantine and Helen of Ypsomatheia. In 1924 he moved to Greece where he chanted in various churches of Athens. He died in Athens in 1980.
Ηχογραφήσεις / Recordings
Οι πιό κάτω ηχογραφήσεις έγιναν από το Λυκούργο Αγγελόπουλο το 1974. Δημοσιεύονται με την άδεια του Λυκούργου Αγγελόπουλου. τον οποίο και ευχαριστούμε για τη διάθεση αυτών των πολύτιμων ηχογραφήσεων.
The following recordings were done by Lykourgos Angelopoulos in 1974. They were offered for everybody's benefit by friends of Analogion with Lykourgos Angelopoulos' permission. We thank Lykourgos Angelopoulos for making these invaluable recordings available.
Κεκραγάρια και Κατανυκτικά Πλαγίου Τετάρτου Ήχου / Kyrie ekekraxa and the Katanyktika in the Plagal Fourth Mode [mp3, 3.6 Mb].
Προκείμενον "Μή Αποστρέψεις", Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου / Prokeimenon "Mi apostrepseis" in the Plagal Fourth Mode[mp3, 5.24 Mb].
"Χαλινούς Αποπτύσας", Αργό Ιδιόμελο, Ιακώβου, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου / Slow Idiomelon "Halinous apoptysas" by Iakovos Protopsaltis in the Plagal Fourth Mode [mp3, 8.18 Mb].
"Τω Σωτήρι Θεώ", Καταβασίες Αναλήψεως, Ήχος Πλάγιος του Πρώτου / Katabasies of the Ascension "To Soteri Theo" [mp3, 3.27 Mb].
"Έσωσε Λαόν", Καταβασία Χριστουγέννων / Katabasia of the Nativity "Esose Laon" [mp3, 3.6 Mb].
Κεκραγάριο και Στιχηρά Πεντηκοστής, Ήχος Πρώτος / Kyrie ekekraxa and the Stichera of the Pentecost in the First Mode [mp3, 5.4 Mb].
"Κύριε Ερχόμενος προς το Πάθος", Δοξαστικό, Ήχος Πλάγιος του Πρώτου / Doxastikon "Kyrie erchomenos pros to pathos" in the Plagal First Mode [mp3, 3.34 Mb].
Τέλος Αποστολικού αναγνώσματος / Ending of the Epsitle reading [mp3, 1.66 Mb].
Άξιον Εστίν "Συνειθισμένον", Ήχος Δεύτερος / "Axion estin" in the Second Mode, the "common one" [mp3, 2.72 Mb].
Λειτουργικά αρχαία σε "Κλιτόν" / Leitourgika in Kliton [mp3, 3.07 Mb].
Αργό "Τη Υπερμάχω", Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου / Slow "Ti ypermacho" in the Plagal Fourth Mode [mp3, 6.07 Mb].
Συνομιλία και αρχή του καλοφωνικού ειρμού "Πάσαν την ελπίδαν μου", Ήχος Βαρύς / Conversation and an opening part of Petros Bereketis' Kalophonic Heirmos "Pasan tin elpidan mou" in Barys [mp3, 10.0 Mb].
Σαρκί σε μακάμ Ράστ / Sarki in Makam Rast [mp3, 4.29 Mb].
Συνέντευξη και βιογραφικά / Conversation with biographical information [mp3, 3.03 Mb].
Σαρκί σε Μακάμ Χιτζασκιάρ Κιουρντί / Sarki in Hicazkar Kurdi [mp3, 4.57 Mb].
Σύνδεσμοι / Links
Αφιέρωμα του Κέντρου Παραδοσιακών Μουσικών Εκδόσεων.

Tribute page by Christos Tsiounis with biographical data and recordings.