Μοντέρνοι Ψάλτες / Modern Psaltai
Well known psaltai of current times
Emmanouel Hatzimarkos (Volos)
(tribute at ieropsaltis.com)

Theodoros Vasilikos (Athens)
(home page theovasilikos.com)
(tribute at ieropsaltis.com)
(tribute at oud.gr)

Georgios Hatzihronoglou (Athens)
(tribute at muse.gr)
(tribute at ieropsaltis.com)

Konstantinos Zopas (Athens)
(pending)

Athanasios Pettas (Athens)
(tribute at ieropsaltis.com)

Pavlos Fortomas
(home page fortomas.gr)

Dimitrios Kalomoiris
(home page kalomoiris.gr)

Dimitrios Houpas
(home page ieropsaltis.com)

Petros Patras
(tribute at ieropsaltis.com)

Gregorios Daravanoglou
(tribute at ieropsaltis.com)

Haris Daravanoglou
(pending)

Panayotis Sousounis
(tribute at ieropsaltis.com)

Andreas Ziouvas
(pending)

Ioannis Damarlakis (Crete)
(pending)

Vasilios Katsifis
Konstantinos Zarakovites
Stamatios Kissas