Αναστάσιος Μιχαηλίδης "Σόμπατζης" / Anastasios Michaelidis
Άρχων Πρώτος Δομέστικος της Μ. Χ. Ε. (1890 - ;) / Archon First Domestikos of the Great Church of Christ (1890 - ?)
Βιογραφικά / Biography
Anastasios Michaelidis, a domestikos of Iakovos Nafpliotis at the Ecumenical Patriarchate, is one of the most important psaltai of the 20th century, yet very little is known about him and his recordings are very rare. Only recently some of them were published by the Centre of Traditional Music Publications [html] and now some more offered by protopsaltis Vangelis Linardakis here. We believe that Michaelidis' recordins are a treasure of the history of Psaltic Art and we would like to ask anyone who has more of kyr-Anastasis' recordings to publish them (here or elsewhere) for everyone's benefit.

Ο Αναστάσιος Μιχαηλίδης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ψάλτες του 20ου αι. παρόλαυτά λίγα γνωρίζουμε γιαυτόν οι δε ηχογραφήσεις του είναι δυσεύρετες και λίγες. Πρόσφατα το Κέντρο Παραδοσιακών Μουσικών Εκδόσεων δημοσίευσε αποσπάσματα ηχογραφήσεων του Μιχαηλίδη. Εάν κάποιος έχει περισσότερες ηχογραφήσεις του κυρ-Αναστάση παρακαλούμε να τις στείλει εδώ να τις δημοσιεύσουμε εις κοινόν ώφελος ιδιαίτερα των νέων ψαλτών που επιζητούν τα παλαιά παραδοσιακά ακούσματα και δη Πατριαρχικά.

Βιογραφικά από την ιστοσελίδα του Κέντρου Παραδοσιακών Μουσικών Εκδόσεων [html]

Αναφορά στον Αναστάσιο Μιχαηλίδη έγινε και σε εκπομπή του Λυκούργου Αγγελόπουλου και Κωνσταντίνου Αγγελίδη με καλεσμένους τον Δημοσθένη Παϊκόπουλο και τον Σταμάτιο Κίσσα. Τις ηχογραφήσεις προσέφερε ο Βασίλης Ζάχαρης και δημοσιεύονται από το analogion.net του Παναγιώτη Παπαδημητρίου.
Μέρος Α' [mp3]
Μέρος Β' [mp3]

Κάποια περισσότερα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο Ψαλτολόγιον φόρουμ στη σχετική συζήτηση για το Μιχαηλίδη.

Ηχογραφήσεις / Recordings
Τις πιό κάτω σπάνιες ηχογραφήσεις προσέφερε ο πρωτοψάλτης Βαγγέλης Λιναρδάκης.
Κεκραγάριο και μέρος της στιχολογίας, Ήχος Πρώτος / Kekragarion and part of Stichologia, First Mode [mp3]
Δοξαστικό "Εξεχύθη Η Χάρις", Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου / Doxastikon "Eksexithi E Haris", Plagal Second Mode [mp3]
Οι πιό κάτω σπάνιες ηχογραφήσεις είναι από την ιστοσελίδα του Κέντρου Παραδοσιακών Μουσικών Εκδόσεων [html]
Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου / Sygkatavenon o Soter, Plagal Fourth Mode
Το 8ο Εωθινό, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου / The 8th Eothinon, Plagal Fourth Mode
Δύο αργοί ειρμοί των Χριστουγέννων, Ήχος Πρώτος / Two slow heirmoi of Christmas, First Mode
Από τον κανόνα του Πρώτου ήχου / From the canon of First Mode