Μάξιμος Φάχμε / Maximos Fahme
Ένας Σύριος ψάλτης από το Παρίσι / A Syrian psaltis from Paris
Βιογραφικά / Biographical
Ο Μάξιμος Φάχμε είναι Μελχίτης (Ουνίτης) ψάλτης. Γεννήθηκε στην Αλέπο της Συρίας και σήμερα ζεί στο Παρίσι. Είναι 83 χρονών. Τις πληροφορίες και τις ηχογραφήσεις προσέφερε ο Γαλλικός Σύλλογος για τη Διάδοση της Ελληνικής Μουσικής "Αιγαίο" (του Φρεντερίκ Ταβερνιέ) [html].
Maximos Fahme is a Melchite (Unite) psaltis. He was born in Allep of Syria and now lives in Paris, France. He is 83 years old. The information and the recordings were offered by the French Association for the Promotion of the Greek Music "Egeo - APMH" (of Frederic Tavernier) [html].
Ηχογραφήσεις / Recordings
Άξιον Εστίν Ανωνύμου, Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου (στα Ελληνικά) / Axion Estin "Anonymou", Plagal Second Mode [mp3, 3.1 Mb]
Άξιον Εστίν, Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου (στα Ελληνικά) / Axion Estin, Plagal Fourth Mode [mp3, 1.9 Mb]