Δημήτριος Μαγούρης / Dimitrios Magouris
Δεύτερος Δομέστικος της Μεγάλης Εκκλησίας / Second Domestikos of the Great Church

(D. Magouris, image offered by Vangelis Linardakis, click for original size)
Βιογραφικά / Biographical
Ο Δημήτριος Μαγούρης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1913. Μαθητής του Ηλία Ιωαννίδη και άλλων των οποίων υπήρξε δομέστικος. Το 1938 προσελήφθη ώς Δεύτερος Δομέστικος της ΜΧΕ όταν ο Κωνσταντίνος Πρίγγος ήταν Λαμπαδάριος. Μετά από ένα χρόνο προσελήφθη λαμπαδάριος του Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Γαλατά (με δεξιό τον Ιωάννη Παλάση) και κατόπιν υπήρξε πρωτοψάλτης του Ι. Ν. Σωτήρος Χριστού Γαλατά και Αγ. Τριάδος Πέραν. Το 1965 έψαλλε για δύο χρόνια στο Ηράκλειο Κρήτης και το 1967 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου έψαλλε στην Παναγίτσα Καισαριανής και κατόπιν στον Αγ. Νικόλαο Καισαριανής. Ηχογράφησε ένα CD με Βυζαντινούς Ύμνους. Πέθανε το 2001. Ο Δημήτριος Μαγούρης είναι ένας παραδοσιακός ψάλτης με ωραίο Κωνσταντινοπολίτικο ύφος και χρόνο στο ψάλσιμό του. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη βιογραφία στο cmkon.org [htm].

Dimitrios Magouris was born in Constantinople in 1913 and studied next to Ilias Ioannidis. He chanted in various churches of Constantinople as Domestikos (helper psaltis). In 1938, he spent one year as Second Domestikos of the Great Church next to Konstantinos Pringos, when the latter was hired as Lambadarios of the Great Church across Iakovos Nafpliotis. In 1965, he moved to Heracleion Crete and chanted there for two years. In 1967 he moved to Athens where he chanted in the Dormition Church and St Nikolaos Church of Kaisariani. He recorded a CD with various Byzantine Hymns. He is a traditional psaltis with a nice uplifting voice and good chronos. He died in 2001. For more details (in Greek) see this tribute [htm] from cmkon.org.

Ηχογραφήσεις / Recordings
Οι πιό κάτω ζωντανές ηχογραφήσεις προσεφέρθησαν από τον πρωτοψάλτη Βαγγέλη Λιναρδάκη. Δεν έχουμε πληροφορίες για τον τόπο και το χρόνο ηχογράφησης

The following live recordings were offered by protopsaltis Vangelis Linardakis. We don't know the place and date of the recordings.

Απολυτίκια και Καθίσματα Πρώτος Ήχος / Apolytikia and Kathismata First Mode [mp3, 1.5 Mb]
Αναβαθμοί και Κανόνες Πρώτος Ήχος / Anavathmoi and Canons First Mode [mp3, 1.9 Mb]
Ανακοίνωση / Announcement [mp3, 18 Kb]
Κανόνες "Εν Βυθώ Κατέστρωσε Ποτέ" Δεύτερος Ήχος και άλλοι / Canon "Εn Vytho Katestrose Pote" Second Mode and others[mp3, 720 Kb]. Υπέροχη εκτέλεση και χρόνος / Excellent interpretation and chronos!
Κανόνας "Σταυρόν Χαράξας" Πλάγιος του Τετάρτου / Canon "Stavron Haraxas" Plagal Fourth Mode [mp3, 745 Kb]
Τρισάγιον και Δύναμις Νηλέως Δεύτερος Ήχος / Trisagion and Dynamis of Neleus Kamarados Second Mode [mp3, 676 Kb]
Χερουβικόν Δεύτερος Ήχος / Cherouvikon Second Mode [mp3, 1.7 Mb]
Λειτουργικά (Δεύτερος Ήχος) και Άξιον Εστίν (Πλάγιος του Τετάρτου) / Leitourgika (Second Mode) and Axion Estin (Plagal Fourth Mode) [mp3, 1.3 Mb]
Κανόνες σε διάφορους ήχους / Canons in different modes [mp3, 1.4 Mb]
Πασαπνοάρια Τρίτου Ήχου / Pasapnoaria Third Mode [mp3, 1.7 Mb]
Εωθινόν "Εις το Όρος" Πρώτος Ήχος / Eothinon "Eis to oros" First Mode [mp3 1 Mb]
Δοξολογία Τρίτος Ήχος / Doxology Third Mode [mp3, 859 Kb]
Ηχογραφήσεις από το Σύλλογο Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως / The following recordings are available from cmkon.org
Ύμνοι Χριστουγέννων / Christmas Hymns [htm].