Ηλίας Ελ Ρουμί (Σιμωνίδης) / Elias El Roomi (Simonidis)
Πρωτοψάλτης Αντιοχείας / Propsaltis of Antioch
Βιογραφικά / Biographical
Τις πιό κάτω πληροφορίες έστειλε ο Χαλίμ Σάρμπακ στο Ψαλτολόγιον.

Ο Ηλίας Σιμωνίδης (γνωστός και σαν Ηλίας Ελ Ρουμί) ήταν Έλληνας ψάλτης που έφτασε στην Αλέπο της Συρίας το 1922, έπειτα πήγε στη Δαμασκό και το 1924 προήχθη σε Πρωτοψάλτη Αντιοχείας. Άφησε τη σφραγίδα του σε όλους τους ψάλτες της Δαμασκού μέχρι σήμερα. Διακρίθηκε για τη δυνατή φωνή του και τον καλό έλεγχο της φωνής του σε μεγάλη φωνητική έκταση που κατείχε. Έψαλλε στα Ελληνικά και κάποτε στα Αραβικά. Είχε πολλούς μαθητές, ένας από αυτούς ο Φαούζι Μπσάρα ψάλλει ακριβώς όπως ο δάσκαλός του.

Information below was offered by Haleem Sharback in forum Psaltologion.

Elia Simonidis (known as Elia el Roomi). He's a Greek psaltis came to Aleppo in 1922 then he went to Damascus. he was appointed in the 1924 as the Protopsaltis of Antioch. He left his mark and affected everyone who chants in Damascus till this day. he was distinguished with his strong voice and his control over his wide vocal range. he chanted in Greek and sometimes in Arabic. he had many students, one of them is Fauzi Bshara who chants almost exactly like his teacher.

Ηχογραφήσεις / Recordings
Οι πιό κάτω ηχογραφήσεις προσφέρθηκαν από το Χαλίμ Σάρμπακ τον οποίο και ευχαριστούμε. / The recordings below were offered by Haleem Sharback. We thank him!
Ιδού ο Νυμφίος Έρχεται, Ήχος Πλ. του Τετάρτου / Idou o Nimfios Erhetai, Plagal Fourth Mode [mp3, 1.3 Mb]
Ερχόμενος ο Κύριος, Ήχος Πρώτος / Erhomenos o Kyrios, First Mode [mp3, 1.3 Mb]
Τροπάριο Κασσιανής (Ελληνικά), Ήχος Πλ. του Τετάρτου / Troparion Kassianis (Greek), Plagal Fourth Mode [mp3, 10.6 Mb]
Τροπάριο Κασσιανής (Αραβικά), Ήχος Πλ. του Τετάρτου / Troparion Kassianis (Arabic), Plagal Fourth Mode [mp3, 1.1 Mb]
Σήμερον Κρεμάται (Ελληνικά/Αραβικά), Ήχος Πλ. του Δευτέρου / Simeron Krematai (Greek/Arabic), Plagal Second Mode [mp3, 3.7 Mb]
Σε τον αναβαλλόμενον το φώς, Ήχος Πλ. του Πρώτου / Se ton anavalomenon to fos, Plagal First Mode [mp3, 4.1 Mb]
Την σήμερον μυστικώς, Ήχος Πλ. του Δευτέρου / Tin Simeron Mystikos, Plagal Second Mode [mp3, 2.8 Mb]
Ο Άγγελος Εβόα, Ήχος Πρώτος / O Angelos Evoa, First Mode [mp3, 2.9 Mb]
Ιδιόμελο Υπαπαντής (Αραβικά) / Idiomelon from Ypapanti (2nd of Feb) [mp3, 1 Mb]
Χερουβικόν (Ελληνικά) / Cheroubic Hymn (Greek) [mp3, 2.9 Mb]