Δημήτριος Κουτίγια / Dimitri Koutia
Ένας Άραβας πρωτοψάλτης / An Arab protopsaltis

(Elias El Murr and Dimitri Koutia, image from balamand.edu.lb, click for original size)
Βιογραφικά / Biography
(αναμένεται / pending)
Ηχογραφήσεις / Recordings
The following were posted in the zamanalwasl.net forum. I don't know what hymns they are:
Ya Rabbal Quwwatya [mp3]
Litastaqim Salaty [mp3]
Innal Malak (Plagal First Mode) [mp3]
Video of Dimitri Koutia chanting at St. Symeon Church, Aleppo, Syria [wmv]
The following were offered by Tony Badran.
Κατευθυνθήτω Προηγιασμένης (Αραβικά) Ήχος Βαρύς Πεστενγκιάρ / Kateuthinthito of Presanctified Liturgy (Arabic), Barys Bestenigar Mode [mp3]
The following were offered by Amanda Yazbeck.
Φώς Ιλαρόν (Αραβικά) Ήχος Πλάγιος του Πρώτου / Fos Ilaron (Arabic), Plagal First Mode [mp3, 2.5 Mb]
Τον Δεσπότην (Ελληνικά), Τρίτος Ήχος; (Πολυφωνικό) / Ton Despotin (Greek), Third Mode(?) Polyphonic [mp3, 675 Kb]