Δημήτριος Κουτίγια / Dimitri Coutya
Ένας Άραβας πρωτοψάλτης / An Arab protopsaltis

(Elias El Murr and Dimitri Coutya, image from balamand.edu.lb, click for original size)
Βιογραφικά / Biography
(αναμένεται / pending)
Ηχογραφήσεις / Recordings
The following were posted in the zamanalwasl.net forum (hosted by Najib Coutya, Dimitri's son). I don't know what hymns they are:
Kyrie ton Dynameon / Ya Rabbal Quwwat, composed by Dimitri Coutya [mp3]
O Angelos Evoa / Innal Malak (Plagal First Mode) [mp3]
Video of Dimitri Coutya chanting "Simeron Krematai" (ekphonetic) at St. Symeon Church, Aleppo, Syria [wmv]
The following were offered by Tony Badran.
Κατευθυνθήτω Προηγιασμένης (Αραβικά) Ήχος Βαρύς Πεστενγκιάρ / Kateuthinthito of Presanctified Liturgy (Arabic)/ Litastaqim Salaty, Barys Bestenigar Mode [mp3]
The following were offered by Amanda Yazbeck.
Φώς Ιλαρόν (Αραβικά) Ήχος Πλάγιος του Πρώτου / Fos Ilaron (Arabic), Plagal First Mode [mp3, 2.5 Mb]
Τον Δεσπότην (Ελληνικά), Τρίτος Ήχος; (Πολυφωνικό) / Ton Despotin (Greek), Third Mode(?) Polyphonic [mp3, 675 Kb]