π Δανιήλ Δανιηλίδης και δ. Διονύσιος Φιρφιρής / Fr Daniel Danielides and Fr Dionysios Firfiris
Συγκριτική μελέτη / A comparison
Apolytikion of Athonite Fathers

Fr. Dionysios

[wma, 440 Kb]

Fr. Daniel
[wma, 220 Kb] (from St Dionysios of Olympus vigil, 2004)

Fr. Daniel (and brotherhood)
[wma, 424 Kb] (1963 recording)

The same apolytikion chanted in by other Athonites. Note the differences with the performance above:

Fr. Prodromos Mikragiannanitis
[mp3, 1.2 Mb]

Live recording from Athonite vigil
[mp3, 600 Kb]


Comments:

(pending)