Χορωδία Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός, Αδελαΐδα / St. John of Damascus Choir, Adelaide
Χοράρχης Ηλίας Φραγκούλης / Directed by Ilias Frangoulis
StJohnDamascus-Choir-Adelaide-small.jpg
(image from Ioannis Saridakis, click for original size)
Βιογραφικά / About the choir
The information above was offered by Ioannis Saredakis, email him for more details.
Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Χορωδία Αδελαΐδας «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» ιδρύθηκε το 1994 από τον μουσικοδιδάσκαλο, Άρχοντα Πρωτοψάλτη κ. Ηλία Φραγκούλη, ο οποίος είναι χοράρχης της. Επίσης, ιδρύθηκε ο Σύλλογος Φίλων της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής Νοτίου Αυστραλίας «Ιωάννης ο Δαμασκηνός.» Ο σύλλογος αποτελεί πάνω από πενήντα μέλη και περισσότερα από τα παιδιά είναι από δευτέρας και τρίτης γενιάς μεταναστών, και έχει στόχο τη διατήρηση, ανάπτυξη και προώθηση της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής στην Αυστραλία, σύμφωνα με την παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Ορθόδοξης Εκκλησίας.
The Byzantine Ecclesiastical Choir in Adelaide "Saint John of Damascus" was established in 1994 by the music teacher and Head Chanter Mr Ilias Fragoulis, who is also the choir-master of the choir. At the same time, he also established the association of friends of Byzantine Music.

The Association consists of over 50 members. Most of the members are of second and third generation migrants and its mission is to teach Byzantine Music in Australia in line with the traditions of the Great Church of Christ.

Ηχογραφήσεις / Recordings
(from the choir's recent CD titled "Dodekaemeron" with Christmas and Theophany hymns)
To order the CD and support the efforts of the choir please emailJohn Saredakis

Kyrie Ekekraksa
Second mode [mp3, 1.2 Mb]

Kateuthentheto
Second mode [mp3, 750 Kb]

Deute Idomen Pistoi
Kathisma, Prosomoio "Kateplage Iosef", Plagal Second (Nenano) Mode [mp3, 2.4 Mb]

Ti soi prosenegomen Xriste
Idiomelon, Second Mode [mp3, 1.7 Mb]

Foni Kyriou Epi twn Ydatwn
Idiomelon, Plagal Fourth Mode [mp3, 4.6 Kb]

Katavasiai of Christmas
First Mode [mp3, 5.5 Mb]

Simeron Gennatai
Doxastikon, Plagal Second Mode [mp3, 5.5 Mb]

Ote Kairos
Doxastikon [mp3, 5.5 Mb]