Χορωδία Ηρακλειωτών Ψαλτών / Choir of Heracleion Psaltai
CD "Συνθέσεις Μελοποιών Κρήτης" / CD with Compositions of Cretan Composers
HeracleionPsaltaiChoir.jpg
(image from the choir's CD cover, offered by V. Linardakis, click for original size)
To υλικό (πληροφορίες και ηχογραφήσεις) για αυτή τη σελίδα προσέφερε ο Ευάγγελος Λιναρδάκης, πρωτοψάλτης του Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας Ηρακλείου, μέλος της χορωδίας και επιμελητής της εκδόσεως του CD.
Η χορωδία / About the choir
Choir of 13 psaltai from Heracleion, Crete, who got together in 2002 and recorded and published a CD titled "Compositions of Cretan Composers". The compositions are from older and modern Cretan composers. The CD was a production of Vangelis Linardakis, protopsaltis of the Church of St. Barbara of Heracleion. The choir was directed by Ioannis Tserevelakis, protopsaltis of the Church of St. George of Poros of Heracleion. The CD has been sold out.
Χορωδία 13 Ηρακλειωτών ψαλτών που εξέδωσε το 2002 ένα CD με τίτλο "Συνθέσεις Μελοποιών Κρήτης" με επιμέλεια του πρωτοψάλτη Ευάγγελου Λιναρδάκη και υπό τη διεύθυνση του Ιωάννη Τσερεβελάκη. Οι συνθέσεις είναι από παλαιούς και νέους μελοποιούς.
Ηχογραφήσεις / Recordings
Το ένθετο από το CD της χορωδίας με τίτλο "Συνθέσεις Μελοποιών Κρήτης" / The booklet accompanying the CD [zip, 750 Mb]
Όλα τα κομμάτια από το CD / All the pieces from the CD [html] (from analogion.net).