Αναστάσεως Ημέρα / Anastaseos Imera
Οι καταβασίες του Πάσχα / The Katavasiai of Pascha
The initial phrase extracted by S. Gugushvili for comparison of parestigmenon (rubato) timing:

Th. Stanitsas [wma, 27 Kb]

D. Paikopoulos [wma, 27 Kb]

G. K. Michalakis [wma, 27 Kb]

Greek Byzantine Choir (L. Angelopoulos) [wma, 27 Kb]

Melodountes Choir (K. Bilalis) [wma, 27 Kb]