Κοινωνικό "Αινείτε" Ιωάννου Πρωτοψάλτου / Koinonikon "Aineite" of Ioannis Protopsaltis
Η εκτέλεση του Ιακώβου Ναυπλιώτη / A study on the interpretation of Iakovos Nafpliotis
Koinonikon Aineite First Mode (part I)
[mp3]
[mp3]

And a full good quality version de-noised
[mp3]
(offered by B. Zacharis)

G. Monostori:
This excellent and rare recording is the Koinonikon of Ioannis (1800-1866)
(see Progakis: Mousiki Syllogi, tomos 3., Konst/polis 1910., from page 296).

1, the part "Aineite" is equal to the Ioannis' more than 90% (equal but one line melody phrase - thesis - is omitted)
2, the part "ton Kyrion" is not equal to the Ioannis' (contamination)
3, the part "ek ton ouranon" is total equal to the Ioannis' - with excellent interpretation of the "spathion" melody

G. K. Michalakis:
An excellent example of "Eleutheros chronos". This by no means implies that ALL koinonikon was chanted as "eltutheros chronos", and we have an excellent example af a regular haplos chronos of an abbreviated version of the above by the Protocanonarchos, Stylianos TSOLAKIDIS. The different ways of counting chronos -haplos, diplos, syneptigmenos, eleutheros - is not uniquely linked to each hymn type, and one could choose according to the situation... haplos or eleutheros for koinonikon, with syneptigmenos for the tenena, for instance, or haplos, with passages of eleutheros (e.g. as done by Protocanonarchos Tsolakidis).