9/3. Φέροντες τα παρόντα γενναίως - Σάββας Σάββας

#1
Ο Σάββας Σάββας, Λαμπαδάριος του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών κατά την δεκαετία του 1950, ψάλλει το Ιδιόμελο του Εσπερινού των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων «Φέροντες τα παρόντα γενναίως».

 

Attachments

Top