[Ερώτηση] 9 Φεβρουαρίου: Απόδοση της Υπαπαντής

#1
Στα Δίπτυχα του 2017 αναφορικά με την απόδοση της Υπαπαντής δεν αναφέρεται καθόλου εάν στο " Εξαιρέτως " θα ψαλλεί το " Άξιον εστί " ή η καταβασία της θ' της Υπαπαντής ( Θεοτόκε η ελπίς ... ). Κοίταξα και στο Τυπικό της Εκκλησίας της Κύπρου όπου και πάλι δεν αναφέρεται κάτι για το " Εξαιρέτως ". Τι θα ψαλλεί στη Λειτουργία ;
 

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
#2
Θα ψαλλεί ότι και σε όλες τι αποδόσεις των εορτών δηλαδή το <<Θεοτόκε η Ελπίς ... Εν νόμω σκία και γράμματι....>>, τα μόνα που δεν θα ψαλούν στον όρθρο θα είναι ο Πολυέλαιος , το Ευαγγέλιο του όρθρου , επίσης στον εσπερινό δεν θα διαβαστούν τα αναγνώσματα. Εάν ψαλούν αντίφωνα τα της εορτής , κοντάκιο ομοίως ...
 
#3
Στα Δίπτυχα του 2017 αναφορικά με την απόδοση της Υπαπαντής δεν αναφέρεται καθόλου εάν στο " Εξαιρέτως " θα ψαλλεί το " Άξιον εστί " ή η καταβασία της θ' της Υπαπαντής ( Θεοτόκε η ελπίς ... ). Κοίταξα και στο Τυπικό της Εκκλησίας της Κύπρου όπου και πάλι δεν αναφέρεται κάτι για το " Εξαιρέτως ". Τι θα ψαλλεί στη Λειτουργία ;
Η απάντηση βρίσκεται στην πρώτη σειρά των Διπτύχων «Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς τῇ πρώτη ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς». Άρα «Θεοτόκε η ελπίς... Εν νόμω...»
 
#4
Η ερώτηση μου έγινε με αφορμή το γεγονός ότι στις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχουμε απόδοση Δεσποτικής ή Θεομητορικής εορτής τα Δίπτυχα ανέφεραν ξεκάθαρα το τι ψάλλεται στο " Εξαιρέτως ". Μόνο στην απόδοση της Υπαπαντής δεν αναφερόταν κάτι ...
 
Top