31. Ακολουθία του Οσίου Αρσενίου του εν Πάρω

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#2
Η ακολουθία έχει γραμματικά, συντακτικά και μετρικά λάθη! :mad::mad: Συνιστώ θερμώς να ΜΗΝ την ψάλλετε!
Για παράδειγμα ένα στιχηρό του μικρού εσπερινού:
"Δεῦτε συνέλθωμεν πάντες ἐν τῷ ἁγίῳ ναῷ, τοῦ θείου Ἀρσενίου, καὶ τιμῶντες ἐν πίστει, τοὺς πόνους καὶ ἀγῶνας καὶ τὰς λαμπράς, ἀριστείας τῆς χάριτος, πρέσβευε πάντοτε Πάτερ ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν ὑμνούντων σου τὴν κοίμησιν
Η δεύτερη φράση είναι ασύνδετη με την πρώτη! Και άλλα τέτοια πολλά! :mad:
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Ἐγώ ἔχω τήν τετάρτη ἔκδοση (1981) τοῦ βιβλίου «ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΒΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ τοῦ Πατρὸς Ἡμῶν ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Πάρῳ ἀσκήσαντος. Εἰς τὸ τέλος προσετέθη καὶ πλήρης ἀσματικὴ ἀκολουθία, μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος, ποιηθέντα ὑπὸ τοῦ ἀρίστου ἀσματογράφου τῆς Ἁγ. ἡμῶν Ἐκκλησίας ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ»
Στόν πρόλογο ὁ μακαριστός ἅγιος Γέρων Φιλόθεος γράφει «... νὰ ἐκδώσω τὸν βίον του εἰς βιβλίον, εἰς τό ὁποῖον προσέθεσα νέαν, πλήρη ἀσματικὴν ἀκολουθίαν, μετὰ παρακλητικοῦ κανόνος, ποιηθέντα ὑπὸ τοῦ ἀρίστου ὑμνογράφου ὁσιολογιωτ. Γερασίμου Ἁγιαννανίτου, Ἁγιορείτου, ὅστις κοσμεῖ καὶ λαμπρύνει τὴν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν διὰ θαυμασίων Θεοτερπῶν καὶ μελιρρύτων ἀσμάτων ὡς οἱ παλαιοὶ ὑμνογράφοι καὶ ἀσματογράφοι Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Κοσμᾶς ὁ Ἁγιοπολίτης κλπ. ... 2 Ἰουλίου 1959».
Ἡ ἀκολουθία βέβαια αὐτή συνετέθη γιά τήν 18ην Αὐγούστου, μοναδική ἡμέρα μνήμης τοῦ Ὁσίου, φαίνεται, τότε.

Στό θέμα τῶν μουσικῶν (http://analogion.com/forum/showthread.php?t=21303) οἱ μουσικές συνθέσεις Λυκ. Πετρίδη εἶναι ὅλες ἀπό τήν ἀκολουθία Γερασίμου. Στό 2ο μήνυμα καί στό τέλος τοῦ pdf ὑπάρχουν ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ Γερασίμου, ἀλλά καί ἀπό ἄλλη ἔκδοση ἀκολουθίας Χ. Μπούσια γιά τήν 31η Ἰανουαρίου.

Καμμία ἀπό τίς δύο δέν ἔχει σχέση μέ αὐτή πού ἀναρτήθηκε στό voutsinasilias.blogspot.


 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#4

Καμμία ἀπό τίς δύο δέν ἔχει σχέση μέ αὐτή πού ἀναρτήθηκε στό voutsinasilias.blogspot.
Και διερωτώμαι ποια ανάγκη ωθεί κάποιον να συγγράψει νέα ακολουθία, την στιγμή που υπάρχουν άλλες δύο εγκρίτων και καταξιωμένων υμνογράφων, χωρίς όπως φαίνεται και να διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια γι' αυτό. Που κι αν τα είχε, πάλι δεν υπήρχε ανάγκη συγγραφής νέας ακολουθίας.
 

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#7
Η Ακολουθία της κοιμήσεως του Αγίου Αρσενίου
Εσπερινός, 'Ορθρος, Θ. Λειτουργία και Εγκώμια
Το ίδιο αρχείο, επεξεργασμένο δις!
 

Attachments

Top