30-06-2020 Εσπερινός & Όρθρος των Αγίων 12 Αποστόλων

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω σε pdf & σε mel τα μουσικά κείμενα
της 30-06-2020 Εσπερινός & Όρθρος Αγίων των Αγίων 12 Αποστόλων
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!! Οι ακολουθίες σε pdf & mel των καθημερινών Ιουνίου 2020 έχουν αναρτηθεί Εδώ
 

Attachments

Top