[Ερώτηση] 30. "ἡμῖν"/"ὑμῖν" - ὁ κανὼν τῶν Κορυφαίων τοῦ Ὄρθρου

#1
Χαίρετε, ἀγαπητοὶ συνάδελφοι!
Ἔχω μιὰ ἐρώτησι σχετικὰ μὲ τὸν κανόνα τῶν Κορυφαίων τοῦ Ὄρθρου.
Τὸ γ' τροπάριο τῆς α' ᾠδῆς ἀλλοῦ τὸ βρίσκω:
"Τὴν χάριν Ἀπόστολοι, οὐσιωδῶς ἐνδημησασαν, ἡμῖν εἰσδεξάμενοι, τοῦ θείου Πνεύματος, διενείμασθε, τῆς γῆς ἁπάσης Πέτρε, καὶ Παῦλε διδάσκοντες, πάντα τὰ πέρατα"
καὶ ἀλλοῦ:
"Τὴν χάριν Ἀπόστολοι, οὐσιωδῶς ἐνδημησασαν, ὑμῖν εἰσδεξάμενοι, τοῦ θείου Πνεύματος, διενείμασθε, τῆς γῆς ἁπάσης Πέτρε, καὶ Παῦλε διδάσκοντες, πάντα τὰ πέρατα".
Λογικὰ μοῦ φαίνεται πιὸ σωστὸ τὸ δεύτερο. Τί νομίζετε;
 
Last edited:
#2
Παράσχου μοι Κύριε, τοῦ παναγίου σου Πνεύματος, σταγόνα χαρίσματος, λόγον τὸν εὔσημον, καὶ τερφθήσομαι, πιστῶς ἐγκωμιάζων, τῶν πρωταποστόλων σου τὰ κατορθώματα.
  • Δώς μου Κύριε, του παναγίου σου Πνεύματος μια σταγόνα χαρίσματος, τον λόγον τον εύσημο και βαθιά θα ευχαριστηθώ, εγκωμιάζοντας με πίστη τα κατορθώματα των πρωταποστόλων σου.

Ἔλιπες πανεύφημε, Πέτρε προθύμως τὰ πρόσκαιρα, καὶ Χριστοῦ τοῖς ἴχνεσιν ἐπηκολούθησας. Τὴν δυσπείθειαν, ἀπέλιπες δὲ Παῦλε, καὶ τῷ σὲ καλέσαντι, προσεκολλήθης Χριστῷ.
  • Εγκατέλειψες πανεύφημε Πέτρε με προθυμία τα πρόσκαιρα κι ακολούθησες τα ίχνη του Χριστού. Τη δυσπιστία άφησες πίσω σου κι εσύ Παύλε, και προσκολλήθηκες στο Χριστό που σε κάλεσε.

Τὴν χάριν Ἀπόστολοι, οὐσιωδῶς ἐνδημήσασαν, ὑμῖν (ἡμῖν) εἰσδεξάμενοι, τοῦ θείου Πνεύματος, διενείμασθε, τῆς γῆς ἁπάσης Πέτρε, καὶ Παῦλε διδάσκοντες, πάντα τὰ πέρατα
  • Απόστολοι, αφού δεχθήκατε μέσα σας τη χάρι του θείου Πνεύματος, που ουσιωδώς εγκαταστάθηκε μαζί σας (μας), διαμοιράσατε στα πέρατα όλης της γης Πέτρε και Παύλε διδάσκοντας.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Λογικὰ μοῦ φαίνεται πιὸ σωστὸ τὸ δεύτερο. Τί νομίζετε;
Ἔτσι εἶναι!
Σ᾿ ὅλες τίς ἐκδόσεις
Μηναῖα Βαρθολομαίου (διάφορες εκδόσεις Βενετίας από 1843 έως 1890)
τό «ὑμῖν» θά βρεῖς.

Ἐκεῖνο πού μοῦ ἔκανε ἐντύπωση πάντως εἶναι, ὅτι αὐτόν τόν κοινό κανόνα τῶν Πρωτοκορυφαίων στίς 30 Ίουνίου τόν εἰσάγει ὁ Βαρθολομαῖος.
[Δέν ἔχουμε πρόσβαση στό Μηναῖα ΚΠόλεως 1843]
Ποίου εἶναι; Ποῦ τόν βρῆκε; Γνωρίζει κανείς;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
#7
Τὴν χάριν Ἀπόστολοι, οὐσιωδῶς ἐνδημήσασαν, ὑμῖν (ἡμῖν) εἰσδεξάμενοι, τοῦ θείου Πνεύματος, διενείμασθε, τῆς γῆς ἁπάσης Πέτρε, καὶ Παῦλε διδάσκοντες, πάντα τὰ πέρατα
  • Απόστολοι, αφού δεχθήκατε μέσα σας τη χάρι του θείου Πνεύματος, που ουσιωδώς εγκαταστάθηκε μαζί σας (μας), διαμοιράσατε στα πέρατα όλης της γης Πέτρε και Παύλε διδάσκοντας.
Αὐτὸ μὲ προβληματίζει ὅμως - ἡ μετάφρασι. Ἂν εἶναι
"Απόστολοι, αφού δεχθήκατε μέσα σας τη χάρι του θείου Πνεύματος, που ουσιωδώς εγκαταστάθηκε μαζί σας (μας), διαμοιράσατε στα πέρατα όλης της γης Πέτρε και Παύλε διδάσκοντας."

"Απόστολοι, αφού δεχθήκατε τη χάρι του θείου Πνεύματος, που εγκαταστάθηκε μέσα σας ουσιωδώς, διαμοιράσατε (την), Πέτρε και Παύλε, διδάσκοντας ως τα πέρατα όλης της γης.";
Τί λέτε;
 
#8
Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι στο νόημα, αφού η Ελληνική γλώσσα δεν είναι αυστηρή στην παράθεση της σειράς των λέξεων.
Υπάρχουν όμως μέλη του Ψ που έχουν εντρυφήσει στην ερμηνεία της υμνολογίας μας (Γιώργος Μ) και θα μπορούσαν ίσως να μας διαφωτίσουν με πιο αρμόδιο τρόπο.
 
#9
Τελικά, μαρτυρείται η γραφή «ἡμῖν»;

Αν μαρτυρείται , νομίζω ότι ίσως πρέπει το «ἡμῖν» να συναφθεί με το «διενείμασθε» ( ενώ το «ὑμῖν» συνάπτεται στο «ἐνδημήσασαν») κατά σχήμα υπερβατό , το οποίο , άλλωστε, κυριαρχεί στο τροπάριο. Το δε «διενείμασθε» είναι οριστική και όχι προστακτική , όπως αποδόθηκε προηγουμενως.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10
Ναί, Βασίλειε, μέσος ἀόριστος ὁριστικῆς τό «διενείμασθε» καί μπορεῖ νά δικαιολογεῖ ὡς ἀντικείμενο τό «ἡμῖν» ἄν ἦταν πιό κοντά του καί ἄν δέν ἦταν πλεονασμός μέ τήν ἀκολουθούσα φράση «τῆς γῆς ἁπάσης πάντα τὰ πέρατα».
Ἐνῶ χρειάζεται τό «ὑμῖν» δίπλα στό «ἐνδημήσασαν». Εἶναι ἡ Πεντηκοστή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων!

ΥΓ. Κι ἄν θέλετε νά τά βάλουμε σέ μιά σειρά, νομίζω:
Ἀπόστολοι, Πέτρε καὶ Παῦλε, τὴν χάριν τοῦ θείου Πνεύματος οὐσιωδῶς ἐνδημήσασαν ὑμῖν εἰσδεξάμενοι, διενείμασθε διδάσκοντες πάντα τὰ πέρατα ἁπάσης τῆς γῆς.
 
#11
Τελικά, μαρτυρείται η γραφή «ἡμῖν»;
Ναί, μαρτυρεῖται, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα.
Ἐδῶ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴ Google, ἐδῶ ἡ ἀκολουθία ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐδῶ ἡ ἀκολουθία ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Ἀλλά, ὅπως εἴδαμε, μᾶλλον πρόκειται γιὰ τυπογραφικὸ λάθος.
 
#12
Κι ἄν θέλετε νά τά βάλουμε σέ μιά σειρά, νομίζω:
Ἀπόστολοι, Πέτρε καὶ Παῦλε, τὴν χάριν τοῦ θείου Πνεύματος οὐσιωδῶς ἐνδημήσασαν ὑμῖν εἰσδεξάμενοι, διενείμασθε διδάσκοντες πάντα τὰ πέρατα ἁπάσης τῆς γῆς.
Πάτερ, ευλογείτε.

Η σειρά στην οποία τα βάλατε είναι η πιο λογική και φυσιολογική , με την οποία συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι και ουδείς μπορεί να διαφωνήσει.

Αν , όμως, μαρτυρείται (όχι από τυπογραφικό λάθος και μάλιστα ιστοσελίδος) αλλά από τη χειρόγραφη παράδοση το «ἡμῖν», τότε θα μπορούσε να δικαιολογηθεί και το: «Ἀπόστολοι, Πέτρε καὶ Παῦλε, τὴν οὐσιωδῶς ἐνδημήσασαν (= επιδημήσασαν) χάριν τοῦ θείου Πνεύματος εἰσδεξάμενοι, διενείμασθε ἡμῖν διδάσκοντες πάντα τὰ πέρατα ἁπάσης τῆς γῆς».

Στη περίπτωση αυτή έχουμε άλλο ένα υπερβατό κοντά στα άλλα του τροπαρίου , όπως:
Τὴν χάριν Ἀπόστολοι, οὐσιωδῶς ἐνδημήσασαν, ὑμῖν εἰσδεξάμενοι
Τὴν χάριν Ἀπόστολοι, οὐσιωδῶς ἐνδημήσασαν, ὑμῖν εἰσδεξάμενοι, τοῦ θείου Πνεύματος
Τὴν χάριν Ἀπόστολοι, οὐσιωδῶς ἐνδημήσασαν, ὑμῖν εἰσδεξάμενοι, τοῦ θείου Πνεύματος, διενείμασθε
τῆς γῆς ἁπάσης Πέτρε, καὶ Παῦλε διδάσκοντες, πάντα τὰ πέρατα"

Το «ὑμῖν» βέβαια καλύτερο και η πρότασή σας προτιμότερη , για να μην αρχίσουμε μετά να ψάχνουμε δοτική για το «ἐνδημήσασαν».
 
Top