30. Χαιρετισμοὶ καὶ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
... ποίημα του Αγίου Νικοδήμου .
Ἰωάννης Δανιηλίδης ;
Οἶκοι εἰκοσιτέσσαρες εἰς τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας, Βασίλειον, Γρηγόριον καὶ Ἰωάννην. Ὑπὸ Ἰωάννου Δανιηλίδου, ἱερομονάχου πνευματικοῦ ἁγιορείτου. Ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖα τῆς «Ἐφημερίδος τῶν Ἐργατῶν», ὁδὸς Ἀνθίμου Γαζῆ ἀριθ. 7 (περίβολος Βουλῆς). 1913.
http://ambrosia.ascsa.edu.gr:8991/F...ode_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSL

https://www.ascsa.edu.gr/datab/digital/akolouthies/books/0373.pdf
 
Top