30. Μουσικὰ Τριῶν Ἱεραρχῶν

petrosg

Petros Gonatas
Τά τροπάρια ψάλλονται ἀνά δ΄ (ΤΜΕ σ. 166), ὁπότε εἶναι πολύ σωστά!

(Σημ. Ἀπό τά προσφερόμενα λαμβάνουμε δωρεάν ὅ,τι δίδεται δωρεάν!)
Ευλογείτε Πατέρα Μάξιμε.

Έχετε απόλυτα δίκιο. Δεν είχα διαβάσει το Τυπικόν Βιολάκη.

Όσον αφορά τη δωρεά, είναι δεδομένη η ευχαριστία μας προς τον δημιουργό, μόνο και μόνο που κοπιάζει να μας τα παρέχει.
 

Demetrios R

New member
Επισυνάπτω κατά τα γνωστά τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του όρθρου για την
30/01/2019 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Κ. Βασίλη,
Ευχαριστό για την σύναπση της μουσικής για 30 Ιανουαρίου. Ως ένας Μαθαίνοντας είναι αρκετά χρήσιμη.
Ράπτης, Δημήτης
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 30-01-2021 Εσπερινός & Ορθρος των τριών Ιεραρχών
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Ιανουαρίου 2020 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

 • 30-01-2021 Εσπερινός Τριών Ιεραρχών.pdf
  3.5 MB · Views: 101
 • 30-01-2021 Όρθρος Τριών Ιεραρχών.pdf
  5.2 MB · Views: 497
 • 30-01-2021 Εσπερινός Τριών Ιεραρχών .mel
  174.2 KB · Views: 10
 • 30-01-2021 Όρθρος Τριών Ιεραρχών .mel
  223.4 KB · Views: 10

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 30-01-2022 Εσπερινός & Ορθρος Κυριακής των τριών Ιεραρχών. Ηχος βαρύς Εωθ Ι΄.pdf
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & Καθημερινών Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2022 έχουν αναρτηθεί Εδώ & Εδώ
 

Attachments

 • 30-01-2022 Εσπερ. Κυριακής των Τριών Ιεραρχών Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι..pdf
  2.4 MB · Views: 62
 • 30-01-2022 Ορθρος Κυριακής των Τριών Ιεραρχών Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι..pdf
  6.5 MB · Views: 581
 • 30-01-2022 Εσπερ. Κυριακής των Τριών Ιεραρχών Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.mel
  137.6 KB · Views: 6
 • 30-01-2022 Ορθρος Κυριακής των Τριών Ιεραρχών Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.mel
  268.3 KB · Views: 13

Beatle

Ανδρέας Σ.
Επισυνάπτονται τα 4 στιχηρά των αίνων των τριών Ιεραρχών δακτυλογραφημένα από το χειρόγραφο Μηνολόγιο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.

Ο Χουρμούζιος τα γράφει από τον βου (αλλά εννοεί δι). Για λόγους ευκολότερης ανάγνωσης μετατέθηκαν στον δι. Αυτή η μετάθεση μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή σύγχυση στις φθορές όπου βρίσκονται σε παραχορδή σε αντίθεση με το χειρόγραφο όπου πέφτουν στον φυσικό τους φθόγγο.

Επισυνάπτεται και το χειρόγραφο ως αναφορά για περαιτέρω μελέτη.

Ευχαριστώ τον φίλο Ευαγόρα για τη βοήθεια στη δακτυλογράφηση.

Ευχαριστώ και τον Ηλία Ζολώτα για την επισήμανση των τυπογραφικών λαθών στο μουσικό και ποιητικό κείμενο. Το νέο αρχείο είναι διορθωμένο, ωστόσο η γραφή με μικρά γράμματα σε όλες τις λέξεις του ποιητικού κειμένου διατηρείται όπως στο χειρόγραφο.
 

Attachments

 • Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Προσόμοια Τριών Ιεραρχών χφ.pdf
  413.8 KB · Views: 52
 • Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος - Προσόμοια των αίνων Τριών Ιεραρχών.pdf
  135.4 KB · Views: 17
Last edited:
Top