30 Δεκεμβρίου - ήχος δοξαστικού εσπερίων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Ὁ ἦχος τοῦ δοξαστικοῦ τῶν ἑσπερίων τῆς 30ης Δεκεμβρίου εἶναι ὁ πλ. α’ (χφ. British Library Add. 16398 μηναῖο Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1460 φ. 148v, Μηναῖον Δεκεμβρίου ἐκδ. 1843, 1852 καὶ σημερινῶν), καὶ ὄχι ὁ δ’ (Μηναῖον ἐκδ. 1820, Μουσικὴ Κυψέλη τ. 3 (1883), Μουσικὸς Πανδέκτης ἐκδ. Ζωῆς τ. 6).
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Γιατί δέν τό γνωρίζει τό ΤΑΣ καί προβλέπει Δόξα, καὶ νῦν, ἦχος δ', Σπηλαίῳ παρῴκησας, Χριστὲ ὁ Θεός;

 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Τὰ χφφ. ΤΑΣ ιβ' καὶ ιγ' αἰ. στὰ ὁποία ἔχω πρόσβαση δὲν ἀναφέρονται σὲ ὕμνους τῆς 30ης Δεκεμβρίου.
 
Top