29-12-2019 Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν, Ήχος Γ΄, Εωθ. ΣΤ΄ (Εσπερινός & Όρθρος)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 29-12-2019 Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν Ήχος Γ΄, Εωθ. ΣΤ΄ (Εσπερινός & Όρθρος)
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,
 

Attachments

 • 29-12-2019 Εσπερινός Κυρ μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄.pdf
  210.3 KB · Views: 20
 • 29-12-2019 Όρθρος Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄ Εωθ. στ.pdf
  364.7 KB · Views: 29
 • 29-12-2019 Εσπερινός Κυρ μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄.docx
  93.1 KB · Views: 5
 • 29-12-2019 Όρθρος Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄ Εωθ. στ.docx
  120.2 KB · Views: 19
Back
Top