29-08-2022 Εσπερινός & Όρθρος Αποτομής Κεφαλής Τιμίου Προδρόμου

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 29-08-2022 Εσπερινός & Όρθρος Τοῦ Τιμίου Προδρόμου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγάλων εορτῶν & καθημερινών ἐχπυν αναρτηθεί και Αυγούστου & Σεπτεμβρίου
 

Attachments

 • 29-08-2022 Εσπερινός του Τιμίου Προδρόμου.pdf
  3.2 MB · Views: 49
 • 29-08-2022 Ορθρος Τιμίου Προδρόμου.pdf
  6.6 MB · Views: 120
 • 29-08-2022 Εσπερινός του Τιμίου Προδρόμου .mel
  158.1 KB · Views: 3
 • 29-08-2022 Ορθρος Τιμίου Προδρόμου.mel
  264 KB · Views: 8
Top