29. Μουσικὰ Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτονται κατά τα γνωστά οι ακολουθίες της 29-10-2015 Εσπερινός και Ὀρθρος Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας & Αγίου Αβραμίου που έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Όλα τα Ιδιόμελα προέρχονται από Φυλλάδα στην οποία αναγράφεται πως γράφτηκε στο Αγιον Όρος 1997.
Εάν λόγω των ανωτέρω η ανάρτηση δημιουργεί πρόβλημα ορθότητας κλπ κλπ, συμφωνώ με την διαγραφή της.
Χρόνια πολλά και Ευλογημένα στον κόσμο άπαντα, ιδιαίτερα στις έχουσες τα ονομαστήριά τους, καθώς και σε όλα τα Μέλη που διακονούν Ιερούς Ναούς που πανηγυρίζουν.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την αγάπη σας και την ανοχή σας.​
 

Attachments

#4
Τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ πτερωθεῖσα, ὥσπερ παρθένος φρονίμη, τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ ἠκολούθησας, Ὁσιομάρτυς Ἀναστασία, ἀσκητικοῖς γὰρ καμάτοις, τὸν ............
καθάρασα, καθαρὸν δοχεῖον γέγονας, τῆς θεϊκῆς ἐπιπνοίας, καὶ πρὸς ἀθλητικοὺς
ἀποδυθεῖσα ἀγῶνας, πάντας κατέπληξας, τῇ ψυχικῇ σου ἀνδρείᾳ, καὶ δι’ ἀμφοτέρων Χριστὸν δοξάσασα, ἄξιως παρ᾿αὐτοῦ ἐδοξάσθης, θαυμάτων ἐνεργείαις· πᾶσι γὰρ παρέχεις ἰάματα, τοῖς ἐκτελούσι τὴν μνήμην σου, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

ἀσκητικοῖς γὰρ καμάτοις, τὸν ............καθάρασα. Ποιά λέξη λείπει, τὸν νοῦν;
 

Μακρυγιάννης

Κανάλια Μαγνήσιας
#5
Η Φυλλάδα που έχω στο αρχείο μου, έκδοση της Ι. Μ. Γρηγορίου, δεν έχει αυτό το δοξαστικό.

στα εσπέρια: (μάλλον προς το "Εν τη ερυθρα θαλάσση") Εν τη καρτερα αθλήσει... Ηχος πλ. α΄

στα απόστιχα: Εκ δυσμών ανατέταλκας ... Ηχος πλ. β΄

και στους αίνους: Ματαίως ήλπισεν ...Ήχος δ΄
 

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#6
Η Φυλλάδα που έχω στο αρχείο μου, έκδοση της Ι. Μ. Γρηγορίου, δεν έχει αυτό το δοξαστικό.

στα εσπέρια: (μάλλον προς το "Εν τη ερυθρα θαλάσση") Εν τη καρτερα αθλήσει... Ηχος πλ. α΄

στα απόστιχα: Εκ δυσμών ανατέταλκας ... Ηχος πλ. β΄

και στους αίνους: Ματαίως ήλπισεν ...Ήχος δ΄
Τα δοξαστικά που αναγράφονται παραπάνω τα ανέβασε (σε μουσικά) πριν λίγες μέρες ο κυρ-Βασίλης εδώ.
 
Last edited by a moderator:
Top