26-12-2021 Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 26-12-2021 Εσπερινός & Ορθρος Κυρ. Μετά της Χριστού Γεννήσεως Ηχος β΄Εωθ. ε΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών
Οκτωβρίου Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

 • 26-12-2021 Εσπερ. Κυρ. Μ.Χ, ΓΕΝΝ. Ηχος β΄ Εωθ. Ε.pdf
  214 KB · Views: 16
 • 26-12-2021 Ορθρος . Κυρ. Μ.Χ, ΓΕΝΝ. Ηχος β΄ Εωθ. Ε.pdf
  368.8 KB · Views: 30
 • 26-12-2021 Εσπερ. Κυρ. Μ.Χ, ΓΕΝΝ. Ηχος β΄ Εωθ. Ε.docx
  56 KB · Views: 11
 • 26-12-2021 Ορθρος . Κυρ. Μ.Χ, ΓΕΝΝ. Ηχος β΄ Εωθ. Ε.docx
  52.8 KB · Views: 25
Back
Top