26-05-2024 Κυριακή Δ΄ από του Πάσχα - του Παραλύτου (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 26-05-2024 Εσπερινός & Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου, Ηχος Γ΄Εωθινόν Ε΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf Κυριακών ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ Μαΐου Ιουνίου & Ιουλίου 2024 έχουν αναρτηθεί και
Εδώ
 

Attachments

 • 26-05-2024 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Κειμ.pdf
  187.1 KB · Views: 8
 • 26-05-2024 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε Κειμ.pdf
  278.8 KB · Views: 24
 • 26-05-2024 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Κειμ.docx
  37.5 KB · Views: 4
 • 26-05-2024 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε Κειμ.docx
  55.6 KB · Views: 15
Top