26-05-2024 Κυριακή Δ΄ από του Πάσχα - του Παραλύτου, Ήχος Γ' Εωθινόν Ε'

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 26-05-2024 Εσπερινός & Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου, Ηχος Γ' Εωθινόν Ε'
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγ. εορτῶν & καθημερινών αναρτήθηκαν και
Εδώ Μαίου 2024, Εδώ Ιουνίου 2024, &
Εδώ Ιουλίου 2024
 

Attachments

 • 26-05-2024 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος Γ Εωθ. Ε.pdf
  2.8 MB · Views: 59
 • 26-05-2024 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε.pdf
  6 MB · Views: 383
 • 26-05-2024 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος Γ Εωθ. Ε΄.mel
  141.7 KB · Views: 2
 • 26-05-2024 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε.mel
  240.3 KB · Views: 5

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρώμα.
Ὁ Ὄρθρος ἐπισυνάπτεται σέ δύο ἀρχεία :
α. μέ μικρά γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὶς Καταβασίες.
β. μέ μεγάλα γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὸ Προκείμενο τοῦ ἤχου καὶ γιὰ νὰ ξεχωρίζει εὔκολα τὸ ἀρχεῖο αὐτὸ ἔχει:
Ι. περίγραμμα μὲ μπλέ χρώμα, κεφαλίδα & τὸ ὑποσέλιδο μὲ κὀκκινο χρώμα
ΙΙ. στὴν πρώτη σελίδα ὑπάρχει ὑπότιτλος ''ΕΩΘΙΝΟΝ Εὐαγγέλιον μετὰ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου ''.

Ἐπισυνάπτω ἐκ νέου τὴν Θ.Λ. λόγω διορθώσεως τοῦ Κοινωνικοῦ σέ ἦχο γ΄
 

Attachments

 • _26-05-2024 Ἑσπερινός Κυριακῆς Δ΄. Τοῦ Παραλύτου. Ἦχος γ΄.pdf
  2.4 MB · Views: 31
 • _26-05-2024 Ὄρθρος Κυριακῆς Δ΄. Τοῦ Παραλύτου. Ἦχος γ΄. Ἑωθ. ε΄.pdf
  4 MB · Views: 75
 • _26-05-2024α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. ΗΧΟΣ Γ΄. ΕΩΘ. Ε΄.pdf
  4.1 MB · Views: 105
 • _26-05-2024 Ἑσπερινός Κυριακῆς Δ΄. Τοῦ Παραλύτου. Ἦχος γ΄.mel
  1.5 MB · Views: 2
 • _26-05-2024 Ὄρθρος Κυριακῆς Δ΄. Τοῦ Παραλύτου. Ἦχος γ΄. Ἑωθ. ε΄.mel
  2 MB · Views: 4
 • _26-05-2024α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. ΗΧΟΣ Γ΄. ΕΩΘ. Ε΄.mel
  2 MB · Views: 4
 • 26-05-2024 Θ.Λ. Κυριακῆς Δ΄. Τοῦ Παραλύτου. Ἦχος γ΄.mel
  1 MB · Views: 3
 • 26-05-2024. Θ.Λ. Κυριακῆς Δ΄. Τοῦ Παραλύτου. Ἦχος γ΄.pdf
  3 MB · Views: 49
Last edited by a moderator:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Top