25-10-2020 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία Κ΄ Κυριακής (ΣΤ΄ Λουκά) Ήχος Γ΄, Εωθ. Θ΄.

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 25-10-2020 Εσπερινός και Όρθρος Κ΄ Κυρ. (Στ΄Λουκά ) Ηχος Γ΄ Εωθ. Θ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Οκτωβρίου 2020 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

Gerasimos monaxos

Ο Αγιορείτης κακοφωνίξ
#5
Σ 'εμένα ανοίγει μόνο ο εσπερινός (και την προηγούμενη Κυριακή) ή είναι γενικό το πρόβλημα;
Είναι λάθος το λίνκ. Το σωστό είναι αυτό 2020-10-25_kyriakh_20_st_loyka_[c_9]_o_l_(scores).pdf
Κατά πάσα πιθανότητα, έγινε κάποια διόρθωση στη φυλλάδα και ανέβηκε ξανά, οπότε άλλαξε το λίνκ.
 
Top