25. Μουσικὰ Χριστουγέννων (Ἑσπερινοῦ - Ὄρθρου - Θ. Λειτουργίας)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 25-12-2020 Μεγάλες Ωρες, Εσπερινός με Θ.Λ. Μ Βασιλείου & Ορθρος & Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Δεκεμβρίου 2020 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

Last edited:

filotheu

Νέο μέλος
Κοντάκιον τῆς Χριστοῦ γεννήσεως, παρὰ τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου, ἀπὸ χφ. BARB-m.gr.751.f109r:
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 25-12-2021 Εσπερινός Χριστουγέννων με Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου & Όρθρος και Θ.Λ. Χριστουγέννων
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Δεκεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
& των Καθημερινών Δεκεμβρίου 2021 Καθημερινών
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Δοξαστικόν Αίνων της Εορτής των Χριστουγέννων σε μέλος Γεωργίου Β. Καραγιάννη, δακτυλογραφημένο με το πρόγραμμα "Μουσικά Κείμενα" του Δημήτρη Παπαδόπουλου το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://papline.gr/.

Σε αρχείο .docx που ανοίγει μόνο με την προαναφερόμενο πρόγραμμα καθώς και σε .pdf.

Καλό δωδεκαήμερο!!!
 

Attachments

Top