25. Μουσικὰ Γ' Εὑρέσεως τῆς Τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
ΑΔΕΛΦΟΙ!!!!!!!!!!! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!!!!!!!!
Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της 25-05-2016 Εσπερινός και Όρθρος Μεσοπεντηκοστής & του Προδρόμου για τάμπλετ τα οποία κάνω για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Ἀντέγραψα τό προηγούμενο μήνυμα τοῦ κ. Βασίλη ἐδῶ, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τά μουσικά τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, συμπιπτούσης ἐφέτος μέ τήν Γ΄ Εὕρεσιν.

Δοξαστικό αίνων «Την πανσεβάσμιον Κάραν...» ( φωτογραφία του οποίου επισυνάπτω από το μηναίο του Άρχοντος Λυκούργου Πετρίδη).
Πρέπει νά εἶναι ἡ μοναδική περίπτωσις, ὅπου ὁ μακαριστός Ἄρχων συμπορεύεται μέ τό σφάλμα τοῦ μηναίου γιά πλ. α΄ (ἐνῶ στίς 24 Φεβρουαρίου τό τονίζει ὀρθῶς εἰς πλ. β΄).

 

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#6
Θα ήταν καλό να διευκρινιστεί ποιος είναι ο σωστός ήχος του δοξαστικού των αίνων. Όσον αφορά τις μουσικές συνθέσεις, πρόχειρα βλέπω τα εξής:

πλ. β': Πετρίδης (24 Φεβρουαρίου), Γεωργακόπουλος (24 Φεβρουαρίου στο Μέγα Μηνολόγιον), Μουσική Κυψέλη (24 Φεβρουαρίου), Δοξαστάριον Ιακώβου (24 Φεβρουαρίου), Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης (24 Φεβρουαρίου), Τριαντάφυλλος Γεωργιάδης (24 Φεβρουαρίου), ...

πλ. α': Πετρίδης (25 Μαΐου), Παϊκόπουλος (από cmkon), Γεωργακόπουλος (25 Μαΐου στο Μέγα Μηνολόγιον), ...

Και καθώς κοίταζα τα παραπάνω, βλέπω ότι συνθέσεις σε πλ. β' εμφανίζονται αποκλειστικά στις 24 Φεβρουαρίου και συνθέσεις σε πλ. α αποκλειστικά στις 25 Μαΐου. Κοιτάζοντας και το κείμενο (από τη σελίδα του Fr. Leo) στις δύο ημερομηνίες βλέπω ότι υπάρχει μια (μικρή) διαφοροποίηση:

24/2: Τὴν πανσεβάσμιον Κάραν, τοῦ Βαπτιστοῦ σου Κύριε, φανερωθεῖσαν σήμερον ἐκ γῆς, μετὰ φωνῆς αἰνέσεως, ἀρυσάμενοι πιστῶς, εἰς πρεσβείαν φιλάνθρωπε, οἱ ἑπταικότες δοῦλοί σου, προσάγοντες αἰτούμεθα, δι' αὐτῆς ἐπιτυχεῖν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, παρὰ σοῦ τὸν ἱλασμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

25/5: Τὴν πανσεβάσμιον Κάραν τοῦ Βαπτιστοῦ σου Κύριε, φανερωθεῖσαν σήμερον ἐκ γῆς, μετὰ φωνῆς αἰνέσεως, ἀρυσάμενοι πιστῶς, εἰς πρεσβείαν φιλάνθρωπε, οἱ ἐπταικότες δοῦλοί σου προσάγομεν, αἰτούμενοι δι' αὐτῆς ἀπολαβεῖν, ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, παρὰ σοῦ τὸν ἱλασμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Μήπως τελικά πρόκειται για δύο "διαφορετικά" δοξαστικά (άρα μπορούν να είναι και σε διαφορετικούς ήχους);;;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Μήπως τελικά πρόκειται για δύο "διαφορετικά" δοξαστικά (άρα μπορούν να είναι και σε διαφορετικούς ήχους);;;
Δέν εἶναι διαφορές αὐτές. Πρόκειται γιά τό ἴδιο ποίημα.

... και συνθέσεις σε πλ. α αποκλειστικά στις 25 Μαΐου.
Μά στίς 25/5 ὑπάρχει τό σφάλμα. Καί οἱ παραπάνω νεώτεροι μελουργοί, θά λέγαμε ὅτι σεβάστηκαν αὐτή τήν ἐσφαλμένη ἔνδειξη καί ἀνέπτυξαν τό μελοποιητικό των τάλαντον. Τό «συμπορεύεται» δέν τό ἔγραψα καταφρονητικά γιά τόν μακαριστό, ἀλλά μᾶλλον ἐπαινετικά.

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8

Ἡ τρανή ἀπόδειξη περί τοῦ ἤχου βρίσκεται στό τέλος τοῦ Μηναίου ὅπου παρατίθενται θεοτοκία ἤ σταυροθεοτοκία γιά τίς περιπτώσεις τῶν μνημῶν ἐκτός Πεντηκοσταρίου. Ἐκεῖ βλέπουμε γιά ΚΕ΄ Μαΐου,
Μετὰ τὸ Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. β΄.
Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος...​
 

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#9
Ευχαριστούμε! Οπότε ο σωστός ήχος είναι ο πλ. β' και το μουσικό κείμενο μπορεί να βρεθεί στα μουσικά της 24ης Φεβρουαρίου. Το συγκεκριμένο σφάλμα της αναγραφής του πλ. α' ήχου πάντως φαίνεται να είναι αρκετά διαδεδομένο και σε λειτουργικά (Μηναίο ΑΔ, συντεταγμένες φυλλάδες) και σε μουσικά βιβλία (νεωτέρων μελοποιών). Ευτυχώς υπάρχει και το Ψ για να βγάζουμε άκρη, έστω και κατόπιν εορτής!
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#10
Επισυνάπτω σε pdf & mel το αρχείο
της 26-05-2017 Εσπερινός & Όρθρος Παρασκευής του Προδρόμου για Τάμπλετ
το οποίο έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.​
 

Attachments

Last edited:
#11
Χριστός Ανέστη!
Μήπως υπάρχει η δυνατότητα να ανεβάσετε και τον αντίστοιχο εσπερινό ?
Σας ευχαριστώ για την πολύτιμή σας συνεισφορά προς όλους μας.
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#12
Χριστός Ανέστη!
Μήπως υπάρχει η δυνατότητα να ανεβάσετε και τον αντίστοιχο εσπερινό ?
Σας ευχαριστώ για την πολύτιμή σας συνεισφορά προς όλους μας.
Ανέβηκε στο υπ' αριθμ. 1 μήνυμα.
 
Last edited:

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#13
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα αρχεία της
25-05-2018 Εσπερινός και Όρθρος Απόδ. Αναλήψεως και Προδρόμου για Τάμπλετ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες, και για κάθε ενδιαφερόμενο βεβαίως.​
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#14
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα αρχεία της
25-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Σαββάτου μετά την Μεσοπεντηκοστή και Προδρόμου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες, και για κάθε ενδιαφερόμενο βεβαίως.
 

Attachments

Top