24-10-2021 Κυριακὴ ΙΗ΄ (ΣΤ΄ Λουκᾶ) Ἦχος Α΄ Ἑωθ. Ζ΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#3
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 24-10-2021 Εσπερινός & Ορθρος Κυρ. των Αγίων Πατερων Ηχος Α΄ Εωθ. Ζ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Οκτωβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
& Οκτωβρίου & Νοεμβρίου & Καθημερινών
 

Attachments

Top