24-10-2021 Κυριακή ΙΗ΄ - ΣΤ΄ Λουκά (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 24-10-2021 Εσπερινός & Ορθρος ΙΗ΄Κυρ. (ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ) Ηχος Α΄ Εωθ. Ζ΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών Οκτωβρίου & Νοεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#3
Καλημέρα, μήπως θα μπορούσατε να συμπληρώσετε τις Καταβασίες
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Προστέθηκαν και οι Καταβασίες και αντικαταστάθηκαν τα αρχεία με τα διορθωμένα.
 
Top