24. Μουσικὰ Ἁγίας Εὐγενίας

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#2
Ἀνεβάζω τὰ μουσικὰ τῆς ἐν θέματι ἀκολουθίας (ποίημα Χαρ. Μπούσια). Φέτος ἴσως χρησιμεύσουν
Καλά, παραμονὴ Χριστουγέννων ἡ ἁγία Εὐγενία ἔχει ΕΟΡΤΑΣΙΜΗ ἀκολουθία καὶ χρειάσθηκε νὰ συντεθεῖ;

Εὐτυχῶς ποὺ τὴ μέρα τῆς Χριστοῦ Γέννας δὲν ἔχει τοποθετηθεῖ καὶ κανένας ἅγιος γιατὶ προβλέπω νὰ συνέψαλλαν τὴν ἀκολουθία του τίποτε πυροβολημένοι ...:rolleyes::mad:

ΥΓ. Εὐχαριστίες πάντως γιὰ τὸ στρωτὸ μέλος τοῦ συναδέλφου καὶ τὸν κόπο του.
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#3
Επισυνάπτεται σε pdf & mel και ο όρθρος του Σαββάτου της 24-12-2016 της Αγίας Ευγενίας κατά τα γνωστά.
Χρόνια πολλά σε όσες εορτάζουν
και όλοι μας να έχουμε ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Σύμφωνα μέ τό ΤΜΕ, σ. 130 § 24, μποροῦν νά ψαλοῦν στούς αἴνους τά 6 στιχηρά (πρός τό Αἱ Ἀγγελικαί ἀπό τοῦ στίχου Τοῦ ποιῆσαι) Δόξα Καὶ νῦν Ὑπόδεξαι Βηθλεέμ, Δοξολογία Μεγάλη καί τό Ἀπολυτίκιον.

Στή Λειτουργία μπορεῖ νά ψαλεῖ καί τό Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας, ἐκ τοῦ Μηναίου Ἀ. Δ..
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Γερασίμου.
Θείου πνεύματος, τῇ ὑμνωδίᾳ,
φῶς προσέλαβες θεογνωσίας,
Εὐγενία Χριστοῦ καλλιπάρθενε·
καὶ ἐν Ὁσίων χορείᾳ ἐκλάμψασα,
ἀθλητικῶς τὸν ἐχθρὸν ἐθριάμβευσας.
Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

 
#5
Επισυνάπτεται σε pdf & mel και ο όρθρος του Σαββάτου της 24-12-2016 της Αγίας Ευγενίας κατά τα γνωστά.
Χρόνια πολλά σε όσες εορτάζουν
και όλοι μας να έχουμε ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Επίσης να έχετε καλές και ευλογημένες εορτές.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#6
Επισυνάπτεται σε pdf (...) ο όρθρος του Σαββάτου της 24-12-2016 της Αγίας Ευγενίας ...
Χρησιμοποίησα σήμερα το αρχείο αυτό για τον όρθρο, για δική μου ευκολία. Ήταν πολύ βοηθητικό (κι ας υποτίθεται ότι όλα είναι απλά και συνήθη) Κι επειδή τα ψαλλόμενα δεν αλλάζουν κάθε χρόνο, θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση, ώστε να διορθωθεί και να μη παρασύρει κάποιον που δεν θα δώσει τη προσοχή που πρέπει.
Τα σύντομα "Πάσα πνοή..." και "Αινείτε..." καθώς και οι στίχοι που ακολουθούν δεν είναι στον σωστό ήχο και κλίμακα.
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#7
Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του Όρθρου της 24-12-2019
τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.​
 

Attachments

Top