23 Ἀπριλίου Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ πρὸ τῶν Βαΐων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Ὅταν ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Γεωργίου (23 Ἀπριλίου) τύχει ἀπὸ τὴν Δευτέρα ἕως τὴν Παρασκευὴ πρὸ τῶν Βαΐων προτείνεται νὰ ψαλλοῦν τὰ ἑσπέρια στιχηρὰ τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ, Δόξα, Καὶ νῦν, θεοτοκίο ἤ σταυροθεοτοκίο τῆς κβ' Ἀπριλίου, ὁ β' κανόνας μὲ ἀρχικοὺς εἱρμοὺς τῆς γ' Ἀπριλίου (ὁ τῆς ε' ᾠδῆς ἀπὸ τὴν α' τοῦ μηνός) καὶ ὡς μεσῴδιο τὸ β' κάθισμα μὲ θεοτοκίο ἤ σταυροθεοτοκίο τῆς στ' Ἀπριλίου. Ὁ ἅγιος θὰ ἑορτασθεῖ κανονικὰ καὶ κατὰ τὴν Δευτέρα τῆς διακαινησίμου.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ὑποβάλλεις αὐτή τήν πρόταση μέ τήν προϋπόθεση τῆς μεταθέσεως τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Γεωργίου τήν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου.
Διάφορες μπορεῖ νά εἶναι οἱ προτάσεις γιά διατάξεις πού δέν προβλέπονται ἀπό τά τυπικά μετά τήν «διόρθωση τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ ἡμερολογίου κατά τά ἀκριβέστερα ἀστρονομικά δεδομένα, ἀλλά ὄχι καί τήν ἀνάλογη καί συνακολουθοῦσα ἐπαναφορά τοῦ πασχαλίου στήν ἀληθινή ἐαρινή ἰσημερία κατά τίς ἀποφάσεις τῆς Α΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου» (᾿Ιωάννης Φουντούλης, ᾿Εκκλησία 1992, τ. 16 καί 17 -βλ. κι ἐδῶ-).
Τά Δίπτυχα φέτος προβλέπουν τήν παράλειψη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μηναίου καί τήν ἀντικατάστασή της ἀπό τήν «ἀκολουθία τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ (ἤ τοι μόνον 3 ἑσπέρια προσόμοια καὶ ὁ κανὼν αὐτοῦ) ἢ ἄλλου τινὸς ἁγίου ἐκ τῶν παραλειφθέντων κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς μεγάλης τεσσαρακοστῆς».
Στήν πρόταση σου θά ἀντέτεινε κανείς τήν ἐρώτηση: Θά ψαλεῖ δύο φορές ὁ ἅγιος; Κι ὅμως αὐτό συμβαίνει τήν 30η Μαρτίου καί τήν 1η Ἀπριλίου, πού ψάλλεται πάλι ἡ ἀκολουθία τους τήν Δ΄ καί Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἀντίστοιχα.

ΥΓ. Ὁ κόσμος σήμερα «ἔχει ξυπνήσει» καί διαβάζει καί παρατηρεῖ ὅτι ἡ ἐαρινή πανσέληνος ἔγινε στίς 27 Μαρτίου καί σήμερα (25 Ἀπριλίου) ἔγινε καί δεύτερη πανσέληνος... καί τό Πάσχα ἀκόμη δέν ἔγινε... Τί ἀπαντᾶμε; Αὐτά εἶναι ὑπαρκτά καί δέν εἶναι γιά πλάκα... Ἐπιτακτική ἀνάγκη διορθώσεως καί τοῦ πασχαλίου. Ἀλλά ποῦ...


 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#3
Η Ρουμανική Ορθόδοξη εκκλησία εόρτασε τον άγιο φέτος την 23η Απριλίου, με τέλεση προηγιασμένης και παράλειψη ύμνων με αναστάσιμο περιεχόμενο.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#4
Πάντως κατά μία αγαθή σύμπτωση θα εορταστεί φέτος ο Άγιος Γεώργιος την 23η Απριλίου/6η Μαίου, Δευτέρα της Διακαινησίμου.
 
#6
Τά Δίπτυχα φέτος προβλέπουν τήν παράλειψη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μηναίου καί τήν ἀντικατάστασή της ἀπό τήν «ἀκολουθία τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ (ἤ τοι μόνον 3 ἑσπέρια προσόμοια καὶ ὁ κανὼν αὐτοῦ) ἢ ἄλλου τινὸς ἁγίου ἐκ τῶν παραλειφθέντων κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς μεγάλης τεσσαρακοστῆς».
Επειδή και φέτος (2021) προβλέπονται τα ίδια, να θέσω μία πρόταση:
Μήπως κατά την 23ην Απριλίου να ψαλεί η εορτάσιμος ακολουθία της 30ης Απριλίου (Αποστόλου Ιακώβου) για την οποία, αν και είναι εορτάσιμος μετά Μεγάλης Δοξολογίας, δεν προβλέπεται η μεταφορά της μετά το Πάσχα όπως της ακολουθίας της 25ης Απριλίου, αλλά και είναι αδόκιμος η μεταφορά της στα Απόδειπνα, επειδή προβλέπεται να ψάλλεται μετά Μεγάλης Δοξολογίας;
 
Top