23. Ἀκολουθία Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ὑπάρχουν τὰ ἑξῆς:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Συμπληρωθεῖσα μὲν ἐπὶ τὸ πανηγυρικώτερον ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ὑπὸ τοῦ ἐν Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν, ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ἔκδοσις: Τοῖς ὁμωνυμοῦσι τῷ Ἀδελφοθέῳ Ἰακώβῳ πατράσι κἀδελφοῖς ἀφιεροῦται ἐν Κυρίῳ. ὁ Μηθύμνης Ἰάκωβος (Μαλλιαρός), Ὀκτώβριος 1972

καί:

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΑΚΩΒΟΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΝ, Ποίημα Χαραλάμπους Μπούσια (1992). Ἔκδοσις: Ἀφιεροῦται εἰς τὴν μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη.

Ἔτι δὲ συνημμένως καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Ὑπενθυμίζεται δέ, ὅτι δὲν ἐγκρίνονται (δεῖτε σχετικῶς ἐδῶ) -κατόπιν Συνοδικῆς ἀποφάσεως- οἱ χαιρετισμοὶ (ἐντὸς ἀκολουθίας μᾶλλον) εἰς Ἁγίους, εἰ μὴ μόνον στὴν Παναγία καὶ τὸν Τ.Σταυρό. Ἐπίσης δὲν ἐπιτρέπονται ἐντὸς ἀκολουθιῶν ἐγκώμια ἄλλα, πλὴν τοῦ Ἐπιταφίου γιὰ τὸν Χριστό. Τὰ ἄνωθι μποροῦν βεβαίως νὰ ἀποτελοῦν προσευχητικὸ ὑλικό. Παρακλητικοὺς Κανόνες, ναί, μποροῦμε νὰ ψάλλουμε.

Ἀκολουθία στὸ ἱστολόγιον τοῦ Ἠλία Βουτσινᾶ ἐδῶ.
 

Attachments

Last edited:

tum15189

Νικόλαος Λαμπρινάκος
#2
[Σημείωμα συντονιστή (ΔΚ)] Μεταφέρθηκε από το θέμα Χαιρετισμοί του Αγ. Ενδόξου και Πανευφήμου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου

Ὑπάρχουν τὰ ἑξῆς:

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Συμπληρωθεῖσα μὲν ἐπὶ τὸ πανηγυρικώτερον ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ὑπὸ τοῦ ἐν Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν, ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ἔκδοσις: Τοῖς ὁμωνυμοῦσι τῷ Ἀδελφοθέῳ Ἰακώβῳ πατράσι κἀδελφοῖς ἀφιεροῦται ἐν Κυρίῳ. ὁ Μηθύμνης Ἰάκωβος (Μαλλιαρός), Ὀκτώβριος 1972
Στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπούδων Ανέμη της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης θα βρείτε την Ακολουθία, που εκδόθηκε κελεύσει του μακαριωτάτου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Κυρίλλου εν έτει 1861.
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3


Στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπούδων Ανέμη της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης θα βρείτε την Ακολουθία, που εκδόθηκε κελεύσει του μακαριωτάτου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Κυρίλλου εν έτει 1861.
Ἐδῶ πρόκειται γιά τήν πλήρη ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου. Ἔχουν δημοσιευθεῖ συμπληρώσεις (γιά νά εἶναι ἑορτάσιμος) καί στό ΣΤ καί ἀλλοῦ.

Αὐτό πού ἀξίζει νά ἐπισημάνουμε εἶναι ὅτι τό ΤΜΕ (σελ. 88) προβλέπει ἀναγνώσματα τοῦ ἀποστόλου, ἐνῶ δέν ὑπάρχουν στά ἐν χρήσει Μηναῖα. Ἄρα τί εἶχεν ὑπόψει του ὁ συντάκτης (Γ. Βιολάκης); Πρβλ. Δίπτυχα «Σημείωσις. Τὸ Τυπικὸν (᾿Οκτ. 23 §2) ὁρίζει εἰς τὸν ἑσπερινὸν καὶ ἀναγνώσματα τοῦ ἀποστόλου, ἅ τινα δὲν ὑπάρχουν εἰς τὸ Μηναῖον. Ταῦτα εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναγνωσθοῦν μόνον ἂν ὑπάρχῃ πλήρης ἑορτάσιμος ἀκολουθία τοῦ ἁγίου (καὶ εἰ βούλεται ὁ προεστώς), εἶναι δὲ τὰ ἑξῆς τρία: ᾿Ιακώβου α΄ 1-18, β΄ 1-13 καὶ γ΄ 11-δ΄ 6, ἅ τινα εὑρίσκονται εἰς τὸ λειτουργικὸν βιβλίον τοῦ ᾿Αποστόλου τὸ α΄ τῇ Τετ. τῆς λα΄ ἑβδ. ἐπιστ., τὸ β΄ τῇ Παρ. τῆς αὐτῆς ἑβδομάδος καὶ τὸ γ΄ τῇ Τετ. τῆς λβ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν».

Ἡ ἐν λόγω ἔκδοσις ὅμως περιλαμβάνει καί Ἀναπλήρωσιν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (βλ. κι ἐδῶ).

Ἐπίσης ἔχει καί τά μεγαλυνάρια τῆς Ἀναλήψεως καί Πεντηκοστῆς (διά τήν θ΄ ᾠδήν), γιά τά ὁποῖα ἔχει γίνει ἀναφορά παλαιότερον (βλ. ἐδῶ), καθ΄ ὅσον παλαιότερον καταχωροῦντο στά Δίπτυχα.

 
Last edited:
Top