23. Ἀκολουθία Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

Shota

Παλαιό Μέλος
#2
Ο κανών εδημοσιεύθηκε και από τον Σωφρόνιο Ευστρατιάδη (Ποιηται και Υμνογράφοι της Ορθοδοξου Εκκλησιας, τ. A', Εν Iεροσολύμοις, 1940) ο οποιος προφανώς αγνοούσε το άρθρο του Παπαδοπουλου-Κεραμέως. Σύμφωνα με τον Θ. Δετοράκη έχουμε όλες τις ενδείξεις ότι πρόκειται για το γνήσιο έργο του Κοσμά.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Παρακλητικός Κανών καὶ χαιρετισμοὶ εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον τὸν τροπαιοφόρον.

ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.
Στόν δεύτερο σύνδεσμο εἶναι αὐτή πού ἔχει ὁ "ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΓΙΩΝ" καί τήν ἐπισυνάπτω.

Στόν τρίτο σύνδεσμο (πού ὑπάρχει κι ἐδῶ) "Ποίημα Νήφωνος Μοναχοῦ, Ἁγιορείτου. Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος. Ἅγιον Ὅρος. Ψάλλεται ὑπὲρ ἀναρρώσεως καὶ ὑγείας ἀσθενοῦντος.", προφανῶς χαρακτηρίζεται "μέγας" ἐπειδή ἔχει συντεθεῖ πάνω στούς εἱρμούς τοῦ μεγάλου παρακλητικοῦ κανόνος τῆς Θεοτόκου. Αὐτός προφανῶς ὑπάρχει καί στήν παρουσίαση τοῦ Σταμούλη (πρῶτος σύνδεσμος), ἔκδοση Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος. Τοῦ ἰδίου θά εἶναι καί οἱ χαιρετισμοί;

Αὐτό τό ἠχητικό
http://www.youtube.com/watch?v=1xvdiE1pO4k
http://www.youtube.com/watch?v=iq_FwBjJGoM
εἶναι ἀπό παράκληση γιά τήν κατάθεση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ λειψάνου (3 Νοεμβρίου);

Αὐτός, βέβαια, εἶναι τοπικός [pdf].

 

Attachments

Shota

Παλαιό Μέλος
#5
Και ένας άλλος κανών (και επίσης έτερος του Αγίου Δημητρίου), ποίημα Γεωργίου του Σκυλίτζη. Εδημοσιεύθηκε από τον Σ. Πετρίδη (S. Pétridès. Deux canons inédits de Georges Skylitzès. Vizantijskij Vremennik, X (1903), p. 460-494). Είναι στο τέλος του άρθρου.
 

Attachments

Last edited:

Shota

Παλαιό Μέλος
#6

Στόν τρίτο σύνδεσμο (πού ὑπάρχει κι ἐδῶ) "Ποίημα Νήφωνος Μοναχοῦ, Ἁγιορείτου. Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος. Ἅγιον Ὅρος. Ψάλλεται ὑπὲρ ἀναρρώσεως καὶ ὑγείας ἀσθενοῦντος.", προφανῶς χαρακτηρίζεται "μέγας" ἐπειδή ἔχει συντεθεῖ πάνω στούς εἱρμούς τοῦ μεγάλου παρακλητικοῦ κανόνος τῆς Θεοτόκου. Αὐτός προφανῶς ὑπάρχει καί στήν παρουσίαση τοῦ Σταμούλη (πρῶτος σύνδεσμος), ἔκδοση Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος. Τοῦ ἰδίου θά εἶναι καί οἱ χαιρετισμοί;

Οι χαιρετισμοί είναι του Αγίου Νικοδημου του Αγιορείτου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Οι χαιρετισμοί είναι του Αγίου Νικοδημου του Αγιορείτου.
Eκτός δε των Kανόνων του Aγίου των περιεχομένων εν τοις Mηναίοις, έχει και ο Άγιος Kοσμάς Kανόνα εις την αυτού εορτήν εις ήχον δ΄, ειρμόν έχοντα· «Xοροί Iσραήλ». Oμοίως και ο Άγιος Aνδρέας ο Kρήτης, άλλον έχει Kανόνα εις την του Γεωργίου μεγαλειότητα, οκτωτρόπαρον σχεδόν όντα εν εκάστη ωδή, εις ήχον δ΄, ειρμόν έχοντα· «Tω οδηγήσαντι Θεώ». Ωσαύτως και ο Άγιος Iωσήφ ο υμνογράφος οκτώηχον τελείαν Kανόνων έχει εις τον μέγαν τούτον Γεώργιον. Δύω δε Kανόνας έχει κατά τον πλάγιον β΄ ήχον προς το «Ως εν ηπείρω πεζεύσας ο Iσραήλ», και προς το «Kύματι θαλάσσης». Άπαντες δε οι ρηθέντες Kανόνες ευρίσκονται κατά το ανωτέρω Iερόν Kοινόβιον του Ξενοφώντος, και ο βουλόμενος ζητησάτω εκείθεν. Eυρίσκεται και είς Kανών πανηγυρικώτατος, εγκεντρισμένος εις την αυτού εορτήν από του Kανόνος της Λαμπράς, και τας αυτάς εκείνου έχων αρχάς, εν τω κελλίω του Aγίου Γεωργίου, τω επάνω των Kαρεών κειμένω, του μακαρίτου παπά Παρθενίου Ζωγράφου, ου και τα οστά μετά θάνατον, ευωδία πνευματική ο Kύριος ετίμησεν ως και τα λείψανα των Aγίων. Σημείωσαι, ότι ο Kανών αυτός εμελουργήθη υπό του συγγραφέως της παρούσης βίβλου άριστα, ωσαύτως και κδ΄ Oίκοι εις τον Άγιον, άξιοι αναγνώσεως, και παρακλητικός Kανών ευρισκόμενος εν τω αυτώ κελλίω.
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=2540
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Τελικά τα βρήκα μαζί με αλλα υμνογραφήματα εδώ (δεν αναφέρεται όμως ο συγγραφεύς των χαιρετισμών)

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/e/8/metadata-814a4d5cbd29ebeec5d20d6dfe52ae59_1288687605.tkl
Ἀφοῦ γράφει: «Ἐδόθησαν ἐκ τῶν χειρογράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω», τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου εἶναι.

Εὐχαριστοῦμε Shota.

 

Attachments

Last edited:
#10
Παρακλητικός κανόνας του Αγίου από την Ξενοφώντος.
Είναι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και ψάλλεται καθε Κυριακή, μετά την Θ΄ ώρα και πριν τον εσπερινό άνευ εισόδου (όπως αναφέρει η φυλλάδα).
Μας τον παρέδωσαν οι πατέρες της μονής, για να τον ψάλλουμε κατά τον ερχομό του λειψάνου (χείρα) του Αγίου Γεωργίου στην πόλη της Λάρισας για πρώτη φορά, στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης Λάρισας, όπου διακονώ στο αναλόγιο, στις 24-28 Ιουνίου. Η χάρη του να μας ευλογεί...

Την συγκεκριμένη παράκληση δεν την βρήκα κάπου αλλού. Εάν μου έχει διαφύγει, παρακαλώ τον συντονιστή να βάλει την σχετική παραπομπή.

Γ.Κ.
 

Attachments

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#11
Οι παρακάτω ακολουθίες από την ιστοσελίδα του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κυψέλης (καθ' υπόδειξιν του π. Νεκταρίου).

Χαιρετιστήριοι οίκοι εις τον άγιον ένδοξον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον:
http://www.agiosgeorgios-kypselis.gr/xeretismoiaggeorgiou.pdf

Παράκλησις Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος και Τροπαιοφόρου:
http://www.agiosgeorgios-kypselis.gr/paraklaggeorgiou.pdf
 
Top