23. Μουσικὰ Ἁγίου Μάρτυρος Νίκωνος

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#1
Παραθέτω τα στιχηρά προσόμοια του εσπερινού της εορτής του Οσίου Νίκωνος από την ακολουθία που βρίσκεται στο Μηναίον. Κατεγράφησαν για τον φετινό Ε' κατανυκτικό εσπερινό, αλλά τα ανεβάζω κι εδώ όπου ανήκουν για πιθανή μελλοντική χρήση. Τα στιχηρά του Οσίου είναι σύντομα (πρβλ εδώ) και το Θεοτοκίον αργό (πρβλ εδώ) βάσει των προλόγων Ιωάννου Πρωτοψάλτου.
 

Attachments

Top