22-05-2022 Κυριακή Ε΄ από του Πάσχα - της Σαμαρείτιδος (Εσπερινός, Όρθρος και Θ. Λειτουργία σε κείμενα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ της
22-05-2022 Εσπερινός & Ορθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος Ηχος Δ΄Εωθ. Ζ΄
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf Κυριακών Μαίου & Ιουνίου 2022 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μαίου & Ιουνίου 2022 έχουν αναρτηθεί Εδώ & Εδώ
 

Attachments

Top