21. Μουσικὰ ἀνακομιδῆς λειψάνων Ὁσίου Χριστοδούλου

#1
Περιλαμβάνει τὰ δοξαστικά, ἕνα ἰδιόμελον τῆς Λιτῆς, τὸ Πεντηκοστάριον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον, τὸ ὁποῖον δὲν κατόρθωσα νὰ ἀνακαλύψω ποῦ προσομοιάζει.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
... καὶ τὸ ἀπολυτίκιον, τὸ ὁποῖον δὲν κατόρθωσα νὰ ἀνακαλύψω ποῦ προσομοιάζει.
Στό αὐτόμελον κοντάκιον τοῦ ἁγίου Δημητρίου «Τοῖς τῶν αἱμάτων σου ῥείθροις Δημήτριε, τὴν Ἐκκλησίαν Θεὸς ἐπορφύρωσεν...».

 
Top