21. Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου β' κανόνας

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Ὁ β' κανόνας εἶναι ποίημα Βασιλείου Καισαρείας τοῦ Παγουριώτου/Πηγουριώτου, ὁ ὁποῖος ἦταν σύγχρονος Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογεννήτου (913-959· Γ. Παπαδοπούλου Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς παρ' ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς 1890 σ. 257).
 
Last edited:
Top