2015-02-15 Κυριακή της Απόκρεω

Μερικά από τον εσπερινό και όρθρο του τριωδίου του Στανίτσα.
 

Attachments

 • Δανιήλ ο προφήτης.mp3
  2.1 MB · Views: 7
 • Οίμοι μέλαινα ψυχή.mp3
  4 MB · Views: 7
 • Εννοώ την ημέραν.mp3
  2.7 MB · Views: 4
 • Ω ποία ώρα τότε.mp3
  3.6 MB · Views: 18
 • Προκαθάρωμεν αδελφοί.mp3
  3.4 MB · Views: 7
 • Όταν έλθης ο Θεός.mp3
  1.2 MB · Views: 4
Top