20-12-2020 Εσπερινός & Όρθρος Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 20-12-2020 Εσπερινός & Ορθρος Κυρ Προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Περισσότερες ακολουθίες σε κείμενα pdf Κυριακών & καθημερινών Δεκεμβρίου 2020 έχουν αναρτηθεί και Εδώ
 

Attachments

 • 20-12-2020 Εσπερ. Κυρ Προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β.pdf
  173.1 KB · Views: 28
 • 20-12-2020 Ορθρος Κυρ Προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β Εωθ. στ.pdf
  264 KB · Views: 53
 • 20-12-2020 Εσπερ. Κυρ Προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β.docx
  89.1 KB · Views: 14
 • 20-12-2020 Ορθρος Κυρ Προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β Εωθ. στ.docx
  99.3 KB · Views: 33
Back
Top