20-06-2024 Εσπερινός & Όρθρος Πέμπτης μετά των Πατέρων Παναγίας της Οδηγήτριας

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 20-06-2024 Εσπερινός & Όρθρος Πέμπτης μετά των Πατέρων Παναγίας της Οδηγήτριας
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγ. εορτῶν & καθημερινών αναρτήθηκαν και
Εδώ Ιουνίου 2024, Εδώ Ιουλίου 2024 &
Εδώ Αυγούστου 2024
 

Attachments

 • 20-06-2024 Εσπερινός Παναγίας της Οδηγήτριας Τετάρτη μετά των Πατέρων εσπέρας.pdf
  1.7 MB · Views: 7
 • 20-06-2024 Ορθρος Παναγίας της Οδηγήτριας Πέμπτη μετά των Πατέρων.pdf
  4.5 MB · Views: 18
 • 20-06-2024 Εσπερινός Παναγίας της Οδηγήτριας Τετάρτη μετά των Πατέρων εσπέρας.mel
  130.4 KB · Views: 1
 • 20-06-2024 Ορθρος Παναγίας της Οδηγήτριας Πέμπτη μετά των Πατέρων.mel
  207.3 KB · Views: 2
Back
Top