20. Μουσικὰ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Καβάσιλα

#1
Ἀνεβάζω τὰ μουσικὰ τῆς ἐν θέματι ἀκολουθίας. Τὸ κείμενο ἐδῶ ( http://analogion.com/forum/showthread.php?t=23324 ), ὅπου ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται νὰ ὑπάρχουν κάποια λάθη, π.χ. ἐνεργεῖα ἀντὶ ἐνέργεια, κριττόνων ἀντὶ κρειττόνων.
 

Attachments

Top