2 και 4 Φεβρουαρίου. Κάθισμα «Ο ων συν τω Πατρί...»

#1
Αυτό είναι προσόμοιο του «Τὸν τάφον σου Σωτήρ...», όπως σημειώνεται στις 2 Φεβρουαρίου, ή του «Χορὸς ἀγγελικός...», όπως σημειώνεται στις 4; Κάποιο από τα δύο πρέπει να είναι λάθος. Πρακτικά, ωστόσο, δεν έχει σημασία καθώς είναι παρόμοιος ο τρόπος ψαλμωδίας.
 
#2
Αυτό είναι προσόμοιο του «Τὸν τάφον σου Σωτήρ...», όπως σημειώνεται στις 2 Φεβρουαρίου, ή του «Χορὸς ἀγγελικός...», όπως σημειώνεται στις 4; Κάποιο από τα δύο πρέπει να είναι λάθος. Πρακτικά, ωστόσο, δεν έχει σημασία καθώς είναι παρόμοιος ο τρόπος ψαλμωδίας.
Κι όμως, υπάρχει διαφορά!
Το αυτόμελον «Χορὸς ἀγγελικός...», ψάλλεται σε α΄ήχο "καθαρό" εκ του ΠΑ.
Το αυτόμελον «Τὸν τάφον σου Σωτήρ...», ψάλλεται, κατά κανόνα, σε β'΄ήχο εκ του ΚΕ.
Μάλιστα, να προσθέσω ότι στην πράξη εφαρμόζω το να ψάλλω, ως προς το «Χορὸς ἀγγελικός...», τα Απολυτίκια και ως προς τον «Τὸν τάφον σου Σωτήρ...», τα καθίσματα!
 
#3
Κι όμως, υπάρχει διαφορά!
Το αυτόμελον «Χορὸς ἀγγελικός...», ψάλλεται σε α΄ήχο "καθαρό" εκ του ΠΑ.
Το αυτόμελον «Τὸν τάφον σου Σωτήρ...», ψάλλεται, κατά κανόνα, σε β'΄ήχο εκ του ΚΕ.
Μάλιστα, να προσθέσω ότι στην πράξη εφαρμόζω το να ψάλλω, ως προς το «Χορὸς ἀγγελικός...», τα Απολυτίκια και ως προς τον «Τὸν τάφον σου Σωτήρ...», τα καθίσματα!
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και τα δύο, ψαλλόμενα ως καθίσματα ψάλλονται από του ΚΕ. Ψαλλόμενα όμως ως απολυτίκια έχουν αμφότερα βάση ΠΑ. Υπάρχει ήδη θέμα.
 
#6
Υπάρχει απολυτίκιο που έχει ως πρόλογο το «Τὸν τάφον σου Σωτήρ...»;
22 Ἰουλίου Νεοκλῆ καί ἔχει συζητηθεῖ ἐκτενῶς (ἐδῶ κι ὅπου παραπέμπει).​
Και 3 Ιουνίου. Κάποιο άλλο δεν έχω υπόψη μου τώρα.

Μήπως βρέθηκε απάντηση στο αρχικό ερώτημα;
 
Last edited:
Top