1986-08-17 Κυριακή Η’ Ματθαίου - μετά την εορτήν - ήχος βαρύς εωθινό η’. Ι.Μ. Κύκκου (βίντεο).

Top