1977-08-07 Κυριακή ήχος Α'. Ι' εωθινό.

Greekψαλτης

Ψαλῶ τῶ Θεῶ μου, ἕως ὑπάρχω.
Με τη παρούσα ηχογράφηση σχεδόν συμπληρώνεται ο μήνας Αύγουστος του 1977. Καλή ακρόαση.:)

Υ.Γ. Ως νησιώτης μου αρέσει ιδιαίτερα το Ι' εωθινό εξαποστειλάριο ...'' καὶ ἰχθὺν ἐπ' ἀνθράκων''...
:D Όποτε το ψάλλω το χαμόγελο φτάνει μέχρι τα αυτιά κ' το μυαλό αναπολεί θαλασσινούς μεζέδες με ωραίο ντόπιο κρασί ή και τσίπουρο που σκοτώνει και τα μικρόβια...:p:D Είπαμε, πρέπει να νιώθουμε τα ψαλλόμενα και να μήν παπαγαλίζουμε...:wink:
 

Attachments

 • Θεός Κύριος-Απολυτίκιο-Καθίσματα.mp3
  3 MB · Views: 107
 • Ευλογητάρια.mp3
  2.4 MB · Views: 108
 • Αναβαθμοί.mp3
  1.9 MB · Views: 103
 • Κανόνες-Συναξάριο.mp3
  3.1 MB · Views: 109
 • Καταβασίες-Σταυρόν χαράξας.mp3
  3.3 MB · Views: 140
 • Πάσα πνοή-Ν'ψαλμός...Ταις πρεσβείαις...Αναστάς.mp3
  2.8 MB · Views: 118
 • Κύριε ελέησον-Την τιμιωτέραν-Μυστικώς ει Θεοτόκε.mp3
  3.2 MB · Views: 101
 • Ι' εωθινό εξαποστειλάριο.mp3
  705 KB · Views: 105
 • Πάσα πνοή-Αίνοι.mp3
  3.7 MB · Views: 145
 • Δόξα..Μετά την εις άδου(Ι' εωθινό).mp3
  6.7 MB · Views: 166
 • Δοξολογία. Ηχος Πλ.Β'.mp3
  8.4 MB · Views: 199
 • Ειρηνικά-Αντίφωνα.mp3
  4 MB · Views: 120
 • Μετεμορφώθεις-Μέγαν εύρατο.mp3
  1.9 MB · Views: 106
 • Τρισάγιο-Δύναμις. Ηχος Α'.mp3
  6.2 MB · Views: 108
 • Δόξα Σοι-Ευαγγελίου.mp3
  650.7 KB · Views: 81
 • Χερουβικός ύμνος. Ηχς Α'.mp3
  5.9 MB · Views: 164
Top